Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Sky

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Sky Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Sky

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Sky A730 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A730 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A810 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A810 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A840/ Vega S5 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A840/ Vega S5 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A860 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A860 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A870 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A870 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A880 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A880 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A890 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A890 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A900 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A900 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A910 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A910 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech V955 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech V955 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky T100 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky T100 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega R3/ A850 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega R3/ A850 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A710 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A760 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A770 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A780 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A800 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A810 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A820 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A830 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A850 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A920 1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky 840S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A606 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A730 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A760S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A770K 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A800S 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A830 S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A840 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A860 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A870 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A880 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A890 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A900 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky A910 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 5.0LW 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 5.5L Plus 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 6.0L Plus 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite 7.0L 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky ELite PhotoPro 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Fuego 4.0D 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Fuego 4.5D 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Fuego 5.0 Plus 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky HD9500 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Flex 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Marauder 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Perception 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Renue 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Pantech Vybe 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Platinum 6.0 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Platinum 7.0 Plus 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky T100K 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky V950 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky V955 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega 850L 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega Iron 2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega Iron A870S 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega No 6 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Sky Vega S5 A840 SP 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%