Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Oppo

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Oppo Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Oppo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Oppo A11/ Joy 3 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A11/ Joy 3 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A31/ Neo 5 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A31/ Neo 5 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A33/ Neo 7 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A33/ Neo 7 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A35/ F1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A37/ Neo 9 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A37/ Neo 9 (vàng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A39/ Neo 9S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A3S/ A5 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A51/ Mirror 5 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A51/ Mirror 5 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A53w (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A59/ F1S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F11 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F11 Pro 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Lite/ A57 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Lite/ A57 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Plus/ R9S Plus (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Plus/ R9S Plus (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 Youth (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 Youth (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F7 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo Find X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo N1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo N1 mini/ N5111 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo N3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R1S/ R1K/ R8001/ R8007/ R801 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R2001/ YoYo (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R2001/ YoYo (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R2017 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R3001/ Mirror 3 (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R3001/ Mirror 3 (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R5 (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R5 (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 plus (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 plus (trắng) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7S 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R815/ Find Clover 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R819/ Find Mirror (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R819/ Find Mirror (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R8206 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R8206 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R821 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R821 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R827/ Find 5 mini (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R827/ Find 5 mini (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R829/ R1 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R829/ R1 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R833 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R833 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9/ F1 Plus 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9S (đen) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9S (trắng) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo U705/ Find Way 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo U707/ Find Way S 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo X9007/X9006/ Find 7a 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo X9076/ Find 7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo X909/ Find 5 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R821/ Find Muse 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R831/ Neo 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A37 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A39 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A3s 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A53w 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A59S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 2017 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A71 2018 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A73 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A75 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A77 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A79 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo A83 Pro 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F1 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F1s 2016 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F1s 2017 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Lite 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F3 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F5 Youth 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F7 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F7 Youth 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo F9 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo Find 7A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo N5206 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 5 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 7 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 7s 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo Neo 9 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R1 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11 Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R11S Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R15 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R1C Dark 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình OPPO R3 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R5 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R7 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9 Plus 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo R9S Pro 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Oppo Realme 1 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%