Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Mobiistar

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Mobiistar Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Mobiistar

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Mobiistar E Selfie 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar E1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Lai Zumbo J 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Lai Zumbo J 2017 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Lai Zumbo J2 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Lai Zumbo S 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Lai Zumbo S 2017 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Lai Zumbo S 2017 Lite 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Lai Zumbo S2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Prime X 2017 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Prime X Grand 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Prime X Max 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Prime X Max (2018) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Prime X Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar X 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Mobiistar Zumbo Power 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%