Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại LG

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình LG D295/ L Fino Dual 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D337/ L Prime (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D337/ L Prime (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D380/ L80 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D380/ L80 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D392/ F60 4G LTE 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D631/ F430/ VS880 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D631/ F430/ VS880 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D802/ G2 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D802/ G2 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D820/ D821/ Nexus 5 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D838/ F350/ G Pro 2 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D838/ F350/ G Pro 2 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E510/ Optimus Hub (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E510/ Optimus Hub (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E730/ E739/ Optimus Sol 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E970 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E970 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F120/ Optimus LTE Tag (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F120/ Optimus LTE Tag (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F180/ E975/ Optimus G 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F200/ Optimus VU II (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F200/ Optimus VU II (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F220/ Optimus GK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F310/ Optimus GX (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F310/ Optimus GX (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F320/ D800 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F320/ D800 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F340/ G Flex 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F410S/ F460s/ G3 Cat.6/ G3A LTE/ Tiger (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F510/ LS996/ H955/ G Flex 2 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad 2 10.1/ V940N 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad F 8.0/ V495/ V496/ VK495 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X 10.1″/ V930 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X 8.0″/ V520/ V521 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X2 10.1/ UK750 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G Pad X2 Plus 8.0/ V530 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G2 Docomo/ L-01F (đen) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G2 Docomo/ L-01F (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Isai/ VL31 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Liger/ F490 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Liger/ F490 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Mini/ D722/ D724 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Mini/ D722/ D724 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3 Stylus/ D690 (vàng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3/ F400/ D850/ D855 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3/ F400/ D850/ D855 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G3/ F400/ D850/ D855 (vàng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G4 H818/ F500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G4C/ G4S/ H735/ G4 Mini (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G5/ H820/ H830/ H840/ H850 / VS987 / US992 / LS992 / F700SLK (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G6 / LS993 / US997 / VS988 / G600SLK / H870 / H871 / H872 / H873 / G600 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G6 Plus (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG H340/ Leon 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG H500/ Y90/ Magna 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG H540/ G4 Stylus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K10/ K410 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K10/ K410 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K120E/ K4/ K120/ Spree (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K20 / M257 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K3 / US110 / LS450 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K520 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K550/ LG Stylo 2 Plus/ MS550 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K7/ K330 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K7/ K330 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K8 / K350 / US375 / X240L / US215 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG K8 VERIZON / VS500 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG L22/ G2 Isai 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG LS980/ G2 Print 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Lu6200/ SU620/ Optimus LTE (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Lucky L16CB (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Lucky L16CB (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus One/ P500 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus One/ P500 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus Vu III/ F300 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus Vu III/ F300 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P715/ L7 II Dual (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P715/ L7 II Dual (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P970/ Optimus Black (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P970/ Optimus Black (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Shine CU720 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Shine CU720 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V10 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V10 (trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V20 / H990 / US996 / VS995 / H918 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V30 / H930 / H933 / US998 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V30 Plus / H930DS (đen) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V400/ G Pad 7.0 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V410/ G Pad 7.0 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V480/ G Pad 8.0 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V500/ G Pad 8.3 (đen) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V500/ G Pad 8.3 (trắng) 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V700/ G Pad 10.1 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG VK810 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG X Charge / M322 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG X Power / K220 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG X Screen/ K500 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG X Style / K200 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG X Venture / H700 / US701 (đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D320/ D325/ L70 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D405/ L90 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG D680/ D682/ D686/ G Pro Lite Dual 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E400/ E405/ T375/L3 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E425/ L3 II 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E440/ L4 II 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E450/ L5 II 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E610/ E612/ E615/ L5 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E988/ F240/ Optimus G Pro 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F160/ LTE II 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F260/ F7/ LTE III 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG F310/ Optimus GX 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG G2 Mini/ D618 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG L50/ D213/ D225/ D221/ D228 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG L60 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG L65 dual/ D280/ D285 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Optimus F6/ D500 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P700/ P705/ L7 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P710/ L7 II 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P720/ P725/ Optimus 3D Max 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P760/ P768/ L9 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P870/ Escape 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P880/ Optimus 4X HD 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P895/ Optimus Vu 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P920/ Optimus 3D 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P930/ SU640/ LU6200/ Nitro HD 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P940/ SU540/ Prada 3.0 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P990/ SU660/ Optimus 2X 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 11T740-GH30K 1,090,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 11T740-GH50K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-G.AT5SA 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-G.AT7WA 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GH5BK 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GT30K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 13Z940-GT3HK 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 13ZD940 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG 14U530 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Aurora Xnote S430 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Aurora Xnote S530 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG E500 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Gram 13Z970-A.AAS5U1 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG GX50K 1,190,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG GX5GK 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG GX5SK 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG GX70K 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG KX50K 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Opimus Pad 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P220 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG P300 180,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Table V400 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG UT50K 95,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG V500 G Pad 8.3 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote N450 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote P210 120,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình LG Xnote Z450 95,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%