Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Lenovo

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Lenovo Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình 13.3 Slim Lenovo Yoga Pro 3 1370  1,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A1000 mobile 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a20 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A200 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A2010 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A208T 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A218 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A228 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A238 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A269 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A278 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A298 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A308 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A316i 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A318 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A319 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A326 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A328 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A330 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A335 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A336 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A339 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A360 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A368 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A369 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A376 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A378T 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A380 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A385 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A388 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A390 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A396 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A398T 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A500 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A5000 mobile 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A516 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A526 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A529 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A536 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A560 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A586 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A590 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A60 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A60+ 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A6000/ A6010/ K3 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A610 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A620 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A628 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A630T 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A656 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A656/ A766 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A66 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A660 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A6600 Plus/ A6600a40 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A670 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A678 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A68E 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A680 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A690 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A696 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A698 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A706 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A708 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A760 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A770 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A780 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A785 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A788 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A800 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A802 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A820 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A830 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A850 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A858 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A859 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A860 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A880 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo A889 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe C2/ K10a40 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a40 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a48 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L37 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A48 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K5 Plus / A6020a46 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K6 Note/ K53A48 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A48 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K860 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K8 Note 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K8 Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K900/ Ideaphone 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K910/ Vibe Z 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo K920/ Viber Z2 Pro 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A41 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P1m/ P1MA40 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe P2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P301 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P50 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P612 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P629 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P70 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P700/ P700i 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P770 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P780 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo P90 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab PB1-750M 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab Plus PB1-770M 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Phab 2/ PB2-650M 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S1 Lite/ S1LA40 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S200 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S3i 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S500 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S5000 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S520 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S550 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S560 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S580 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S60 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S600 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S6000 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S62 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S650 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S660 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S668 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S680 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S720 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S730 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S760 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S800 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S820 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S850 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S860 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S868 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S870 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S880 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S889 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S890 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S898 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S90 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S920 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S930 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo S960/ S968/ Vibe X 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe S1 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X2 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Vibe X3 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenove Yoga 2 831 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo ZUK Z1/ Z1221 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z2 Plus/ Z2132 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%