Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Htc

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại HTC Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại HTC

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình HTC 10 Evo (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC 10 Evo (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC 10/ One M10 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC 10/ One M10 (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC A320E/ Desire C (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC A9191/ G10/ Desire HD  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC B810X/ Buterfly 2 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC B810X/ Buterfly 2 (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 10 Pro (đen)  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 10 Pro (trắng)  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 200 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 210  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 300 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 310  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 320  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 326  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 500 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 501  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 510  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 512  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 516  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 520  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 526  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 530  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 600 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 601  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 610 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 612  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 616  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 620G  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 626G/ 626G plus  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 628G (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 628G (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 630 Dual  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 650  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 700 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 728G  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 800/ 801  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 816G  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 820/ 820S/ 820Q  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 825  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 826  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire Eye/ M910X  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC E9+  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G12/ S510E/ Desire S  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G20/ S510B/ Rhyme  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G21/ X315E/ Sensation XL  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G23/ S720E/ One X  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G24/ T320E/ One V  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G25/ Z520/ One S  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Google Nexus 9  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Google Pixel (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC HTV31/ Buterfly 3  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC J One/ HTL22  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC J/ Z321E  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC M8 mini  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC M8S/ M8SW  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC M9  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9 (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9S/ 2PWD200 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9S/ 2PWD200 (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One E8  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9S  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One M8  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9 Plus/ M9+  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9S  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One Max/ T6  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One ME/ ME Dual  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One mini/ M4  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One S9/ 2PRG200  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One SV/ C520E  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One X10/ X10u  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One X9 (đen)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One X9 (trắng)  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One/ M7  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T326E/ Desire SV  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T328E/ Desire X 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T328E/ Desire X  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T328W/ Desire V  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T528W/ One SU  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U Play/ 2PZM100/ 2PZM300  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U Ultra  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U11  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Plus  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Window Phone 8S (cam)  690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Window Phone 8S (trắng)  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Window Phone 8S (xanh dương)  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Windows Phone 8X  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC X310E/ Titan I  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC X920D/ Butterfly  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC X920E  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC X920S/ Butterfy S  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC A310E/ Explorer  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC A320E/ Desire C  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC butterfly 2/ B810X  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC C110E/ Radar 4G  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Evo 4G / A9292  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G1/ A71XX/ Dream  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G11/ S710E/ Incredible S  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G13/ A510E/ Wildfire S  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G14/ Z710E/ Sensation  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G15/ C510E/ Salsa  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G16/ A810E/ ChaCha  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G17/ X515M/ Evo 3D  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G18/ Z715E/ Sensation XE  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G19/ X710E/ Raider 4G  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G2/ A616/ Magic  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G2/ A7272/ Desire Z  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G22/ X715E/ Amaze 4  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G5/ Google Nexus One  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G6/ A6363/ Legend  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC G7/ A8181/ Bravo  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T5353/ Touch Diamond 2  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T5555/ HD Mini  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T8282/ Touch HD1/ Blackstone  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T8585/ HD2  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T8686/ HTC 7 Trophy  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T8698/ HTC 7 Mozart  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T8788/ Surround  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC T9292/ HD7  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC 10  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC 10 Evo  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Bolt  690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Butterfly  690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Butterfly 2  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Butterfly 3  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 10 Pro  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 12  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 12 Plus  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 600  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 620  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 700  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 816  690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 820G  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 828  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire 830  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire C  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire Eye  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire L  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Desire X  690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Gratia  690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC J  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC M8 Eye  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One A9s  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9 Dual  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One E9 Plus  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One M10  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9  690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One M9 Plus  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One Max  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One S9  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One X  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One X Plus  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One X10  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC One X9  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U Play  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Eyes  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 HTV33  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Life  790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U11 Plus Ultra  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U12 Life  490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC U12 Plus  890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình HTC Velocity 4G  590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%