Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Asus

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Asus Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Asus

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser/ ZE500KL 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2 laser/ ZE550KL 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE500CL/ Z00D 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE500ML 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE550ML 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2/ ZE551ML 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4.5 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4/ A400/ T00 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5/ A500CG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Selfie/ ZD551KL/ Z00UD 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Z370CG/ Z370C/ Zenpad 7 790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Z380/ Zenpad 8 (đen) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Z380/ Zenpad 8 (trắng) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser 5.0″/ ZE500KL 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 2 Laser/ ZE550KG/ ZE550KL/ ZE551KL 5.5″ 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.2/ X008D/ ZC520TL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Max 5.5/ ZC553KL/ X00DD (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3 Zoom/ Zoom S/ ZE553KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3/ ZC552KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 3/ ZC552KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (gold) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3S Max/ ZC521TL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 2017/ ZE554KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Plus/ ZC550TL/ Z015D (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ Z00ID (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 MAX/ ZC520KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Pro/ ZS551KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie Pro/ ZD552KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 4 Selfie/ ZB553KL/ ZD553KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 2018 6.2″/ ZE620KL/ X00QD (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 Lite 2018/ Zenfone 5Q/ ZC600KL/ X017DA (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5 lite/ A502CG 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 5/ A500CG (ép kính) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone 6 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Go 4.5″/ ZB450KL 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Go 4.5″/ ZB452KG/ X014D 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Go/ ZC500TG/ Z00VD 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (glod) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Live/ A007/ ZB501KL/ G500TG (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max M1/ ZB555KL 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max Plus M1/ ZB570TL/ X018D 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max Pro M1/ ZB601KL (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Max/ ZC550KL/ Z010DA 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Zoom/ ZX550 (đen) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Zoom/ ZX550 (trắng) 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zenfone Zoom/ ZX551ML/ Z00XS 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 2 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 2 Laser 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3 Deluxe 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3 Max 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 3 Ultra 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 4 Max 2018 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 4 Max Pro 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 4 Selfie 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 5 Lite 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone 5Q ZC600KL 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone AR V570KL 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Ares 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Go 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Go Plus 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Live 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max M1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max Plus 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max Plus M1 2018 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Max Pro M1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Pegasus 3S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Pegasus 3S Max 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Pegasus 4A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Selfie 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone V 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone V Live 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZenFone Zoom S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zephyrus GX501VS 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus Zoom ZX550 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX50VW 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX53VW 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX60VM6700 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Asus ZX63VD 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%