Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Acer

Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Acer Bảng Giá Màn Hình Điện Thoại Acer

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình Acer Liquid E Smart S100 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z500 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6 Max 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6E 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Zest Plus 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Stream S110 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E3 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E600 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid E700 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid M220 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid M330 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid S2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X1 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid X2 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z200 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z220 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z320 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z330 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z4/ Z140 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z410 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z5/ Z150 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z500 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z520 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z530 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z530S 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z630 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z630S 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Acer Liquid Z6 PLUS 590,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%