Bảng Giá Bàn Phím Macbook Air

Bảng Giá Bàn Phím Macbook Air Bảng Giá Bàn Phím Macbook Air

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Macbook Air 11 inch                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 13 inch                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 13 inch 2011                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 13 inch 2017                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2014 MD711B                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2014 MD712B                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2015 MJVE2ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2015 MJVP2                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2015 MJVP2ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air 2016 MMGF2 13                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1185                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1278                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1369                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1370                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1406                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1465                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1466                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air A1534                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MB003                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MB543                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MB940                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC503                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC503ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC504                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC505                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC506                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC506LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC965                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC966                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC968                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC968LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC968ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC969                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MC969ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD223                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD223LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD223ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD224                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD231                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD231LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD232                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD232LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD232ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD7                      790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD711B                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD711LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD711ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712B                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712LL                      790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD712ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760C                      790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760CTO                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD760ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD761                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD761LL                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD761ZP                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MD771                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MJVG2                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MJVM2                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MQD32SA                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Macbook Air MQD42SA                       790,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%