Bảng Giá Bàn Phím Laptop LENOVO

Bảng Giá Bàn Phím Laptop Lenovo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Lenovo S400 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo B450/ G465 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo B490S,U300s ,U300, U300E 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo E40-70, E40-30, E40-80 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo E49 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Flex 2 14 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G400AS G400S G400AT G400AM G405S,G40,Z410 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G400AS/ G400S/ G400AT/ G400AM/ G405S/ G400/ Z410 (Đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G40-70 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G460 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G460 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G470 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G470 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G480 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G480 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G50-70 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G550 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G550 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G560/ G565 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G640/Z460 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo G640/Z460 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM Ideapad G505S/ G500S/ S500/ Z510 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM R52 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM R52 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM T23 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM T23 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM T43 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM T43 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM ThinkPad S3-S431/ S3-S440 (Có Đèn) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM ThinkPad T440 ,T440P ,T440S,T431S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM ThinkPad T460S 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM ThinkPad T460S (Có Đèn + Châu Âu) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM ThinkPad T470 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM ThinkPad X240 X240S X250 (Tiếng Anh) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM X200 Đen 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM X200 Trắng 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM X30 Đen 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM X30 Trắng 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM X31 Đen 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo IBM X31 Trắng 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 100-11IBY (Đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 100-11IBY (Trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 100-14IBY (Châu Âu) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 100-14IBY (Tiếng Anh) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 100-14LBD, 100-14IBD 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 100-15IBD 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 100-15IBY, B50-10 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 110-15ACL, 110-16IBR 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 110-15ISK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 120S-11lap 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad 710S-13ISK nguyên bệ (Vàng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad G580 , G585 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad G700 G700A G700 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad S110 S206 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad S12 (Đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad S12 (Trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad S400 S400U S405 S300 U410 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad U110 K12 U150 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad U260 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad U310 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad U510 Z710 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad U510 Z710 (Có Đèn ) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad U530 U530P (Có Đèn + Châu Âu) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad U530 U530P (Có Đèn + Tiếng Anh) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad V480 V485 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Y400s (Core I) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Y450 Y550 Y550A 550P Y450A Y450AW/ B460 ,Y460,Y560 (Đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Y450 Y550 Y550A 550P Y450A Y450AW/ B460 ,Y460,Y560 (Trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Y470 Y470N Y470P Y471 Y471A 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Y700, Y700-15ISK, Y700-15ACZ (Có Đèn) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Y700, Y700-17ISK 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Yoga 11 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Yoga 11S/ S210/ Ideapad Flex 10/ S20-30 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Yoga 3 Pro (Có Đèn) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Yoga 700-11isk 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Z400 Z400A Z400T 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Z400 Z400A Z400T (Có Đèn) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Ideapad Z500/ Z500A/ Z500G 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo S10- 3S (Đen) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo S10- 3S (Trắng) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo S10- 3T, U510 (Dòng Xoay) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo S10-2 Đen 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo S10-2 Trắng 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo S9/S10 Đen 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo S9/S10 Trắng 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo T450/ T450S 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad E330 E335 E430 E435 E430c E430S S430 T430U 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad E450 E450c E455 E460 E465 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad E555 E550 E550C E560 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad Edge E520 Edge E525 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad Edge E530 E530C E535 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad Edge E531 E540 W540 T540P L540 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad Edge S5-S531 S531 S540 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad X1 (Có Đèn) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2 (Có Đèn) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 3 (Có Đèn) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 4 (Có Đèn) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U330P U430P (Có Đèn) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U330P U430P (Có Đèn) (Châu Âu+Không Khung) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U350 Y650 Y650A (Đen) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U350 Y650 Y650A (Trắng) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U400 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U400 (Có Khung) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U41-70, 305-14IBD, Z41-70, 500-14ACZ, 500-14ISK, 500-14IBD, 500-14IHW, U31-70 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U450 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo U460 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo X220 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y40, Y40-70 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y400 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y410 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y410/Y430 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y450 Đen 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y450 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y480 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y480 (Có Đèn) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Y50, Y50-70, Lenovo Ideapad U530 (Có Đèn) 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Yoga 13 (Châu Âu) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Yoga 13 Đen 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Yoga 2 13 (Có Đèn) 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Z360/ G360 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Z40-70 B40-30 B40-45 B40-70 (Có Đèn) 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Z560 Đen 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo Z560 Trắng 290,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Lenovo/IBM ThinkPad X300 X301 490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%