Bảng Giá Bàn Phím Laptop AXIOO

Bảng Giá Bàn Phím Laptop Axioo

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Bàn Phím Axioo Aerobook 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo CNW 5522 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo CNW 5623 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo CNW 5645 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 3225 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 5443 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 5445 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7043 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7047 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7087 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNM 7247 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo HNW 7287 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo MKU P323 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo Neon RNO 5525 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Bàn Phím Axioo Neon W246HU 390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%