Bảng giá mở tài khoản icloud iPhone – iPad

Khi bạn đang sử dụng iPhone, không may quên mật khẩu tài khoản iCloud hoặc mua thiết bị ẩn iCloud và bạn đang cố mở khóa, xóa tài khoản, mở khóa iPhone iCloud này mà không biết nó có uy tín ở đâu? Dịch vụ mở khóa iCloud có giá bao nhiêu? Tại tất cả các quận trên Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm uy tín nào để mở khóa, mở khóa iCloud chất lượng? Đừng quá lo lắng, đến trực tiếp Trung Tâm Bảo Hành One để giải quyết cho bạn thông qua bài mô tả dưới đây!

Mở khoá iCloud

Mở khóa iCloud cho iPhone

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD

P.A 2 THAY MAIN

P.A 3 THU XÁC

Mở icloud iPhone

 

 

 

TÊN MÁY MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN   

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

IPhone 4

400,000đ

2 ngày

700,000đ

Đổi main hãng

 

IPhone 4S

700,000đ

2 ngày

900,000đ

Đổi main hãng

 

IPhone 5

1000,000đ

2 ngày

1,400,000đ

Đổi main hãng

50,000đ

IPhone 5S, C, SE 1,400,000đ 3 ngày 1,800,000đ Đổi main hãng 100,000đ
IPhone 6 2,200,000đ không vân tay 2,700,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 3,200,000đ Đổi main hãng 300,000đ
IPhone 6 Plus 2,700,000đ không vân tay 3,200,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 3,800,000đ Đổi main hãng 300,000đ
IPhone 6S 2,700,000đ không vân tay 3,200,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 3,800,000đ Đổi main hãng 500,000đ
IPhone 6S Plus 2,900,000đ không vân tay 3,400,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 4,000,000đ Đổi main hãng 500,000đ
IPhone 7 2,900,000đ không vân tay 3,200,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 4,000,000đ Đổi main hãng 600-800,000đ
IPhone 7+ 3,900,000đ Có vân tay 3 – 5 ngày 4,500,000đ Đổi main hãng 1,200-1,500,000đ
IPhone 8 imei VN 3,900,000đ chỉ Làm bằng PM, 6,200,000đ Có vân tay 3 – 5 ngày 4,500,000đ Đổi main hãng 900-1,200,000đ
IPhone 8+ imei VN 4,300,000đ chỉ Làm bằng PM  Có vân tay 3 – 5 ngày 5,500,000đ Đổi main hãng 1,200-1,500,000đ
IPhone X

4,900,000đ Làm bằng PM  Có vân tay 3 – 5 ngày 6,900,000đ Đổi main hãng 1,800-2,700,000đ
  6,200,000đ LÀM PHẦN CỨNG 3 – 5 ngày Đổi main hãng
Iphone XR 5,500,000đ-7,000,000đ 3 – 5 ngày 7,000,000đ Đổi main hãng 2,000-2,500,000đ
Iphone XS/XS MAX
5,500,000đ không vân tay 7,000,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 9,000,000đ Đổi main hãng 3,000-4,000,000đ
Iphone 11
9,500,000đ không vân tay 11,000,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 15,000,000đ Đổi main hãng 3,000-4,000,000đ
Iphone 11 Pro
9,500,000đ không vân tay 11,000,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 18,000,000đ Đổi main hãng 3,000-4,000,000đ
 Iphone 11 Pro Max
1,500,000đ không vân tay 15,000,000đ  Có vân tay 3 – 5 ngày 20,000,000đ Đổi main hãng 3,000-4,000,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD
Mở icloud iPad

P.A 2 THAY MAIN 

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN   

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Bảng 3G: Hạ 3G thành Wifi        
IPad 2 600,000đ 1-3 Ngày  1,500,000đ Đổi main hãng 300,000đ
IPad 3 700,000đ 1-3 Ngày  1,900,000đ Đổi main hãng 500,000đ-700,000đ
IPad 4 800,000đ 1-3 Ngày  2,500,000đ Đổi main hãng 700,000đ-800,000đ
IPad Air 1 900,000đ 1-3 Ngày  2,900,000đ Đổi main hãng 900,000đ-1,100,000đ
IPad Air 2 1,500,000đ 1-3 Ngày  3,500,000đ Đổi main hãng 1,500,000đ-1,800,000đ
Ipad Mini 1 600,000đ 1-3 Ngày  1,500,000đ Đổi main hãng 300,000đ-500,000đ
IPad Mini  2 700,000đ 1-3 Ngày  1,500,000đ Đổi main hãng 700,000đ-1,00,000đ
IPad Mini  3 1,200,000đ 1-3 Ngày  2,500,000đ Đổi main hãng 900,000đ-,100,000đ
IPad Mini  4 1,200,000đ 1-3 Ngày  2,500,000đ Đổi main hãng 1,500,000đ-1,800,000đ
iPad Gen 5 (New 2017) 1,700,000đ 1-3 Ngày  3,500,000đ Đổi main hãng 1,700,000đ-2,000,000đ
iPad Gen 6 (New 2018) 1,900,000đ 1-3 Ngày  3,500,000đ Đổi main hãng 1,700,000đ-2,000,000đ
IPad pro 9.7 (2015) 1,900,000đ 1-3 Ngày  4,500,000đ Đổi main hãng 1,900,000đ-2,200,000đ
IPad pro 10.5(2017) 2,500,000đ 1-3 Ngày  5,500,000đ Đổi main hãng 2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (I 2015) 2,800,000đ 1-3 Ngày  6,500,000đ Đổi main hãng 2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (II 2015) 2,800,000đ 1-3 Ngày  6,500,000đ Đổi main hãng 2,000,000đ-2,500,000đ
 
Bản Wifi       
IPad 2 800,000đ 1-3 Ngày  1,500,000đ Đổi main hãng 300,000đ
IPad 3 800,000đ 1-3 Ngày  1,900,000đ Đổi main hãng 500,000đ-700,000đ
IPad 4 1.000,000đ 1-3 Ngày  2,500,000đ Đổi main hãng 700,000đ-800,000đ
IPad Air 1 1.100,000đ 1-3 Ngày  2,900,000đ Đổi main hãng 900,000đ-1,100,000đ
IPad Air 2 1,500,000đ 1-3 Ngày  3,500,000đ Đổi main hãng 1,500,000đ-1,800,000đ
Ipad Mini 1 800,000đ 1-3 Ngày  1,500,000đ Đổi main hãng 300,000đ-500,000đ
IPad Mini  2 900,000đ 1-3 Ngày  1,500,000đ Đổi main hãng 700,000đ-1,00,000đ
IPad Mini  3 1,100,000đ 1-3 Ngày  2,500,000đ Đổi main hãng 900,000đ-,100,000đ
IPad Mini  4 1,500,000đ 1-3 Ngày  2,500,000đ Đổi main hãng 1,500,000đ-1,800,000đ
iPad Gen 5 (New 2017) 1,700,000đ 1-3 Ngày  3,500,000đ Đổi main hãng 1,700,000đ-2,000,000đ
iPad Gen 6 (New 2018) 1,900,000đ 1-3 Ngày  3,500,000đ Đổi main hãng 1,700,000đ-2,000,000đ
IPad pro 9.7 (2015) 1,900,000đ 1-3 Ngày  4,500,000đ Đổi main hãng 1,900,000đ-2,200,000đ
IPad pro 10.5(2017) 2,500,000đ 1-3 Ngày  5,500,000đ Đổi main hãng 2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (I 2015) 2,800,000đ 1-3 Ngày  6,500,000đ Đổi main hãng 2,000,000đ-2,500,000đ
Ipad 12.9 (II 2015) 2,800,000đ 1-3 Ngày  6,500,000đ Đổi main hãng 2,000,000đ-2,500,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD
Mở icloud Apple Watch

P.A 2 THAY MAIN 

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN   

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Apple Watch Series 6          
Apple Watch Series 5          
Apple Watch Series 4 3,500,000đ  1-3 Ngày      3,000,000đ
Apple Watch Series 3 3,000,000đ  1-3 Ngày      2,000,000đ
Apple Watch Series 2 2,500,000đ  1-3 Ngày      1,000,000đ
Apple Watch Series 1 2,000,000đ  1-3 Ngày      1,000,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD
Mở icloud Apple iPod

P.A 2 THAY MAIN 

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN   

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

ipod touch gen 8          
ipod touch gen 7 1,500,000đ  1-3 Ngày      400,000đ
ipod touch gen 6 1,500,000đ  1-3 Ngày      400,000đ
ipod touch gen 5 1,000,000đ  1-3 Ngày      300,000đ
ipod touch gen 4 1,000,000đ  1-3 Ngày      300,000đ
ipod touch gen 3 700,000đ  1-3 Ngày      200,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD
Mở icloud Apple Macbook Pro 

P.A 2 THAY MAIN 

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN   

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Macbook Pro 2020 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      5,000,000đ
Macbook Pro 2019 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      4,000,000đ
Macbook Pro 2018 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      3,000,000đ
Macbook Pro 2017 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      2,000,000đ
Macbook Pro 2016 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      2,000,000đ
Macbook Pro 2015 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      2,000,000đ

PHƯƠNG ÁN 1 MỞ ICLOUD
Mở icloud Apple Macbook Air 

P.A 2 THAY MAIN 

P.A 3 THU XÁC

MODEL

GIÁ BÁO KHÁCH HÀNG

THỜI GIAN GIAO MÁY

THAY MAIN   

GHI CHÚ

GIÁ THU XÁC

Macbook Air 2020 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      5,000,000đ
Macbook Air 2019 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      4,000,000đ
Macbook Air 2018 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      3,000,000đ
Macbook Air 2017 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      2,000,000đ
Macbook Air 2016 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      2,000,000đ
Macbook Air 2015 1,500,000đ Phần cứng, 3,000,000đ Phần mềm 1-3 Ngày      2,000,000đ

Khóa kích hoạt iCloud là gì?

Khóa kích hoạt là một tính năng được Apple thiết kế để ngăn chặn người khác sử dụng iPhone của bạn trong trường hợp bị mất hoặc bị đánh cắp. Lần đầu tiên bạn bật iPhone sau khi mua, khóa kích hoạt sẽ được bật tự động.

Khóa kích hoạt iCloud là gì?
Khóa kích hoạt iCloud là gì?

Khóa iCloud có nghĩa là gì?

Một phần của quy trình thiết lập iPhone iPad mới thông thường là đăng ký điện thoại với ID Apple. Mỗi điện thoại có một số duy nhất, IMEI. Ngoài ra, để sử dụng đầy đủ các dịch vụ do Apple cung cấp, mỗi người dùng cần phải có ID Apple, đó là tài khoản iTunes. Khi thiết lập điện thoại mới, bạn nên bật ‘Tìm iPhone của tôi’. Khi bạn làm điều đó, các chi tiết độc đáo được ghi vào tài khoản Apple và điện thoại được gọi là bị khóa iCloud. Chi tiết tài khoản của bạn được liên kết với iPhone và được lưu trữ trên các máy chủ của Apple, do đó chúng bị khóa iCloud. Nếu bạn không biết chi tiết về tài khoản, email và mật khẩu được sử dụng để đăng ký điện thoại mới ban đầu thì đó là một vấn đề và bạn có thể thấy hữu ích khi biết cách vượt qua khóa kích hoạt iCloud .

Cách xóa iCloud Accout mà không cần mật khẩu

Bước 1. Tải xuống và cài đặt LockWiper trên máy tính của bạn. Sau đó, khởi chạy LockWiper và kết nối thiết bị của bạn với máy tính. Bước 2. Chọn chế độ Mở khóa Apple ID Apple và bấm nút Bắt đầu để mở khóa “để bắt đầu.

mở tài khoản icloud iPhone - iPad
mở tài khoản icloud iPhone – iPad

Bước 3. Thực hiện theo bước trên màn hình để đặt lại tất cả cài đặt trên iPhone trước khi LockWiper có thể bắt đầu quá trình mở khóa.

mở tài khoản icloud iPhone - iPad
mở tài khoản icloud iPhone – iPad

Khi hoàn tất, tài khoản Apple ID và iCloud trước đó sẽ bị xóa khỏi thiết bị. Bây giờ bạn có thể sử dụng Apple ID mới và trải nghiệm tất cả các tính năng trên iPhone, iPad. Lưu ý: tài khoản iCloud và Apple ID bị xóa khỏi iPhone nhưng không bị xóa khỏi máy chủ Apple. Trong trường hợp thiết bị của bạn sẽ bị chặn vĩnh viễn vào tài khoản trước đó, không xóa tất cả nội dung và cài đặt trên thiết bị của bạn, không khôi phục hoặc cập nhật thiết bị của bạn qua iTunes.

Cách xóa khóa kích hoạt iCloud trên iPhone từ xa

Bạn đã bao giờ mua iPhone cũ chỉ để thấy rằng nó bị khóa bằng tài khoản iCloud. Phương pháp được đề xuất là yêu cầu chủ sở hữu trước xóa khóa kích hoạt iCloud bằng cách xóa iPhone, iPad khỏi tài khoản iCloud hiện tại. Liên hệ với chủ sở hữu làm theo các bước sau: Bước 1: Bắt đầu bằng cách truy cập icloud.com .Bước 2: Đăng nhập vào trang web bằng ID Apple và mật mã của bạn. Bước 3: Nhấp vào “Tìm iPhone“. Bước 4: Nhấn “Tất cả thiết bị” nằm ở trên cùng. Bước 5: Chọn thiết bị bạn muốn xóa khỏi tài khoản iCloud. Bước 6: Nếu cần, hãy nhấn “Xóa iPhone”. Bước 7: Khi thiết bị đã bị xóa, nhấp vào “Xóa khỏi tài khoản”.

mở tài khoản icloud iPhone - iPad
mở tài khoản icloud iPhone – iPad

Cách khôi phục mật khẩu iCloud trên iPhone và iPad

1. Truy cập Cài đặt> iCloud. 2. Nhập địa chỉ email của bạn và nhấn tùy chọn “Quên ID Apple hoặc Mật khẩu?”.

mở tài khoản icloud iPhone - iPad
mở tài khoản icloud iPhone – iPad

3. Bây giờ bạn có thể làm một trong hai điều sau: Trong trường hợp bạn quên mật khẩu, hãy nhập ID Apple của bạn và nhấp vào ‘Tiếp theo’. Trong trường hợp bạn quên cả ID và mật khẩu, thì bạn có thể nhấn vào “Quên ID Apple”, sau đó nhập địa chỉ email và tên của bạn để nhận ID Apple. Nếu bạn không có Apple ID, bạn có thể thử đặt lại iPhone mà không cần Apple ID . 4. Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi bảo mật mà bạn đã thiết lập. Trả lời chúng. 5. Bây giờ bạn có thể thiết lập lại mật khẩu của bạn.

mở tài khoản icloud iPhone - iPad
mở tài khoản icloud iPhone – iPad

Trên đây là thông tin chi tiết bảng giá có liệt kê rõ ràng các dòng máy và những trường hợp xảy ra đối với dịch vụ. Khi lựa chọn bạn cần lưu ý một số điều sau:

+ Xem kĩ chi tiết giá thành dịch vụ muốn lựa chọn. + Kiểm tra kĩ sau khi nhận máy để tránh những sai sót xảy ra. + Đảm bảo những quy định khi giao máy cho trung tâm sửa chữa. + Nếu máy của bạn có nhiều vấn đề phức tạp thì thời gian sửa chữa có thể dao động thêm. + Để tránh nhiều trường hợp sai sót quý khách hàng có thể liên hệ đến trung tâm để giải thích rõ ràng hơn. Như vậy, bạn đã hiểu rõ hơn về bảng giá của các dịch vụ mở khóa icloud cho iPhone, iPad hay chưa? Nếu còn thắc mắc điều gì nữa hãy trực tiếp đến Trung Tâm Bảo Hành One hoặc gọi qua số tổng đài 18001236 để được hỗ trợ tư vấn nhiệt tình, miễn phí. Đảm bảo cho quý khách hàng sẽ nhận đầy đủ thông tin trước khi lựa chọn sử dụng dịch vụ thích hợp.
4
Chat hỗ trợ trực tiếp

avatar
Gửi ảnh
Ảnh từ Thư Viện
 
 
 
 
 
Mới nhất Cũ nhất
minh anh
Khách
minh anh

mình bị quên mật khẩu ipad xong thì mình mang đến hàng để sửa thì họ bảo phải có icloud thì mới mở được máy , mình nhập icloud vào thì icloud bảo khóa , mình đã không sử dụng gmail và số điện thoại ấy từ lâu . Các bạn giúp mình mở khóa icloud hoặc mở máy được… Đọc thêm & raquo;

Kỹ thuật tư vấn - Khương
Quản trị

Chào anh Minh Anh Nếu anh có nhu cầu mở khóa,mở iclound các dòng máy của Apple như Iphone,Ipad.vv. Anh Minh Anh vui Lòng đem máy đến trực tiếp chi nhánh để kỹ thuật kiểm tra.Anh Minh Anh có nhu cầu tư vấn dịch vụ vui lòng liên hệ số hotline 18001236(Miễn phí) để được hỗ trợ chi tiết Xin… Đọc thêm & raquo;

minh anh
Khách
minh anh

tầm bao nhiêu tiền để sửa ipad mini 2 ạ

Kỹ thuật tư vấn - Khương
Quản trị

Chào anh Minh Anh Nếu anh có nhu cầu mở khóa,mở iclound các dòng máy của Apple như Iphone,Ipad.vv. Anh Minh Anh vui Lòng đem máy đến trực tiếp chi nhánh để kỹ thuật kiểm tra.Anh Minh Anh có nhu cầu tư vấn dịch vụ vui lòng liên hệ số hotline 18001236(Miễn phí) để được hỗ trợ chi tiết Xin… Đọc thêm & raquo;

Huỳnh Như


Admin cho mình hỏi về dịch vụ Bảng giá mở tài khoản icloud iPhone – iPad sau khi sửa xong là bảo hành bao lâu ạ !

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào chị Như
Trường hợp khi khách hàng sử dụng dịch vụ Bảng giá mở tài khoản icloud iPhone – iPad được bảo dưởng 24 tháng và bảo hành tùy vào từng dòng linh kiện chị nha, cảm ơn chị.
Xin thông tin đến chị ạ !


Bình


Shop cho hỏi trường hợp mình cần Bảng giá mở tài khoản icloud iPhone – iPad thì trong bao lâu lấy được máy vậy.

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh
Về trường hợp của anh khi Bảng giá mở tài khoản icloud iPhone – iPad được KT bên em thực hiện trực tiếp, khách hàng giám sát tại chổ luôn anh nha, tiến độ hoàn thành lệ thuộc vào từng thời điểm khách hàng hiện tại anh nha.


Hải


Mình vừa nhận được tin nhắn SMS hôm qua của bên Trung Tâm về việc mang laptop qua vệ sinh miễn phí có đúng vậy không hả bạn ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Dạ chào anh Hải
Hiện tại trong tháng này bên em đang áp dụng chương trình tri ân khách hàng được kiểm tra sửa lỗi nhỏ nếu có, và vệ sinh miễn phí cho laptop và Macbook đúng vậy anh nhá


Tấn Dũng


Bạn ơi cho hỏi lần trước mình có sự dụng dịch vụ bên bạn rồi và được tặng thẻ vàng gì đó nè! vậy giờ mình cho người thân mượn qua thay màn hình có được giảm % không vậy ? số điện thoại trước đó của mình là 0903 222 333

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào Anh Dũng ạ
Chính sách về Thẻ Vàng bên em là khách hàng được quyền cho người thân cùng sử dụng, hiện tại bên em đang áp dụng giảm từ 5-20% tùy vào từng linh kiện – dịch vụ.
Em trả lời đến anh ạ!


Nhân Tâm


Bạn ơi cho mình hỏi ngày lễ này bên bạn có làm không, mấy giờ nghĩ, mình muốn mang máy đến sửa có được không ạ ?

Khách


Quản Trị

Kỹ Thuật tư vấn


Chào anh
Bên em làm việc ngày thường thứ 2-7 là 21h, và chủ nhật lễ toàn hệ thống làm đến 16h anh chị vui lòng đến trước giờ nghĩ 30 phục ạ.
Em cung cấp thông tin đến anh/chị !