Bảng Giá Màn Hình Macbook Retina

Bảng Giá Màn Hình Macbook Pro Bảng Giá Màn Hình Macbook Pro

Xem chi tiết hơn

  • Giá khách lẻ không phát sinh thêm chi phí nào khác. BH 12 tháng 1 đổi 1, cụ thể hơn vui lòng để lại số di động bên trên để nhận SMS trong 5 phút.
  • Bảng giá này dành riêng cho đại lý với số lượng 20 linh kiện trở lên không bao gồm chi phí tiền công.
Tên Sản Phẩm Giá Đại Lý Số Lượng 20 BH-BD Giảm Giá Trong Tháng
Màn Hình (Apple Retina 2012 – 2013) A1398 15.4 Led 1,990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Apple Retina 2014 2015) A1398 15.4 Led 1,990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Apple Retina 2014 2015) A1398 15.4 Led NGUYÊN CỤM 1,990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Retina 13 “A1425 2012 2013 Retina ) 13.3 INCH Led 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Retina 13 “A1425 2012 2013 Retina ) NGUYÊN BỆ 13.3 INCH Led 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Retina 13″ Retina A1502 2013-2014) 13.3 INCH Led 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Retina 13″ Retina A1502 2015) 13.3 INCH Led 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Retina A1342 & A1278 ) 13.3 INCH Led Slim 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình (Macbook Retina A1342 & A1278 ) 13.3″ NGUYÊN BỆ 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 10.0 Led Dày 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 10.1 Led Dày 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 11.6 Led Slim (30 PIN) 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 12.5 Led Dày 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 12.5 Slim 30Pin 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 12.5 Slim 40Pin 690,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 13.3 Led Dày 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 13.3 Vuông Led Dày 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 13.4 Slim 40P 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Led Dày (1600*900) HD+ 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Slim 30P FHD 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Slim 40P 1600*900 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 14.0 Vuông Led Dày 890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Led Dày (1600*900) HD+ 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Led Dày FHD (có gương) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim 30P FHD (có gương) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim 40P FHD (có gương) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim 40P QHD 3K (3200*1800) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 15.6 Slim UHD 4K (3840*216) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 16.0 Led Dày 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 16.0 Slim 40P FHD (3D) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 16.0 WG (2 Bóng) 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 16.4 Ied Dày 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 16.4 Led Dày FHD 990,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 17.0 WG 1,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 17.3 Led Dày FHD 1,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 17.3 Slim 30P 1,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình 17.3 Slim 30P FHD 1,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 10.2 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 10.2 2012 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 11.1 2014 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 11.2 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 11.2 2014 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 11.3 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 11.3 2014 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 11.4 2015 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 11.5 2015 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 12.1 2015 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 2017 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 inch 2016 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MC724 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MD101 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MD102 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MD313 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MD314 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13.3 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13.3 2016 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 14.2 2017 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 14.3 2017 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 inch 2,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch MC721 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch MC723 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch MD103 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch MD104 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch MD318 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 MJLT2 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15.1 2018 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15.2 2018 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 17 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 17 Inch MC725 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 17 Inch MD311 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2013 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2014 3,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2015 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2015 13 inch 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2015 MF839 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2015 MF840 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2015 MF841 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2016 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2017 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2017 13 Inch 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2017 15 Inch 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2018 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2019 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina A1278 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina A1398 4,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina A1425 5,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina A1502 5,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina A1706 Touch Bar 2016 13.3″/ MLH12/ MLVP2/ MNQF2/ MNQG2/ MPDK2/ MPDL2 5,490,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina GMX72 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina GMX82 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina GMX92 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina GMXA2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina GMXC2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC024 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC371 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC372 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC373 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC700 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC721 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC723 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC724 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC725 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC975 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD101 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD102 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD103 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD104 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD212 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD311 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD313 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD314 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD318 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD322 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MF839ZPA 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MF840ZPA 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MF841ZPA 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX72ZP 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX82 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX82ZP 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX92 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX92ZP 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGXA2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGXC2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGXC2ZP 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MPTR2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MPXR2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MPXT2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MPXV2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MPXX2 2,390,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 inch 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MD212 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MD213 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch MD662 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch ME864 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch ME865 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 13 Inch ME866 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 inch 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch MC975 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch MC976 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch ME294 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch ME664 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 15 Inch ME665 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina 2015 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC975 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MC976 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD212 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MD213 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME293 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME294 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME662 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME664 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME665 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME864 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME865 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina ME866 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MF839 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MF840 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX72 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX82 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGX92 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGXA2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình Macbook Retina MGXC2 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%
Màn Hình New Macbook Retina ME294 1,890,000 06-12 Tháng Giảm 3-20%