Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop TOSHIBA

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sửa Laptop TOSHIBA A660 Mất Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA C50 Hư Mainboar 460,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA C55T Mất Nguồn 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA C640 Chính Hãng 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA C650 Thay Chip Vga 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA DYNABOOK Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA E205 Không Lên Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA E45T Treo Logo 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA E45T-A4200 Không Lên Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L10T Hư Mainboar 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L500 Không Lên Nguồn 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L510 Treo Logo 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L630 Chết Ic Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L635 Hcm 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L640 Hư Mainboar 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L645 Thay Chip Vga 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L645 Thay Chip Vga 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L650 Không Lên Nguồn 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L655 Treo Logo 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L670 Gía Sinh Viên 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA L735 Mất Nguồn 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA M780 Mất Nguồn 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA M900 Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA MINI NB205 Chết Ic Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA P105 Gía Sinh Viên 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA P50T-A P55T-A5202 Thay Chip Vga 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA P55T Hư Mainboar 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA P870 Gía Sinh Viên 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PORTEGE Z30T Mất Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PS463A Bị Vào Nước 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PS562A Chết Ic Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PS566A Thay Chip Vga 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PS569A Bị Vào Nước 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PS56HA Không Lên Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PS56MA Treo Logo 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PS57HA Không Lên Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSA50A Mất Nguồn 80,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSBY3A Mất Nguồn 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSC09A Bị Vào Nước 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSC0MA Hư Mainboar 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSK01A Hư Mainboar 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSK05A Hư Mainboar 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLB1A Chết Ic Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLB9A Mất Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLGXA Không Lên Nguồn 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLQ1A Treo Logo 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLS1A Hư Mainboar 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLS4A Uy Tín 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLSAA Thay Chip Vga 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLW9A Chính Hãng 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSLWTA Không Lên Nguồn 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSMD1A Tại Quận 7 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSMD9A Không Lên Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSPC5A Không Lên Nguồn 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSPCDA Treo Logo 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSSERA Mất Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSSESA Không Lên Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSSG0A Không Lên Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSSG2A Thay Chip Vga 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PST1BA Chất Lượng 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PST3BA Chết Ic Nguồn 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSU5RA Thay Chip Vga 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSU5XA Thay Chip Vga 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSU6SA Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSU6VA Không Lên Nguồn 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSU83A Mất Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSU8DA Chất Lượng 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PSU9CA Chết Ic Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PT15AA Treo Logo 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PT15BA Gía Sinh Viên 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA PU143A Treo Logo 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA QOSMIO X500-S1811 Mất Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA QOSMIO X75-A7298 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA R600 Hư Mainboar 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA R700 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA RADIUS 14 L40 P40 L40W-C L40T Treo Logo 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA S40T-A S40T-B Gía Sinh Viên 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA S500 Hư Mainboar 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLIE L305 Treo Logo 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A10 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A100 Treo Logo 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A105 Gía Bao Nhiêu 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A135 Gía Sinh Viên 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A200 Chính Hãng 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A203 Tại Quận 5 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A205 Không Lên Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A210 Mất Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A215 Hư Mainboar 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A300 Chính Hãng 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A305 Gía Sinh Viên 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A55 Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A660 Hư Mainboar 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A665 Bị Vào Nước 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE A8 Chết Ic Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE B40 Chính Hãng 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C40 Không Lên Nguồn 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C50 Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C55 Chính Hãng 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C600 Tại Quận 12 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C640 Bị Vào Nước 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Thay Chip Vga 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C645 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Bị Vào Nước 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C650 Bị Vào Nước 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C655 Hư Mainboar 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C800 Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C840 Thay Chip Vga 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE C850 Chết Ic Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE E105 Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE E200 Tại Quận 1 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE E205 Không Lên Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE E305 Chính Hãng 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L200 Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L202 Hư Mainboar 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L203 Chính Hãng 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L205 Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L300 Bị Vào Nước 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L310 Không Lên Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L35 Chính Hãng 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L355 Gía Bao Nhiêu 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L40 Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L455 Thay Chip Vga 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L50 Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L500 Hư Mainboar 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L510 Chính Hãng 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L600 Không Lên Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Chết Ic Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L630 Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Mất Nguồn 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L635 Treo Logo 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L640 Gía Sinh Viên 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L645 Treo Logo 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Hư Mainboar 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L650 Lấy Liền 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L655 Hư Mainboar 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Treo Logo 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L670 Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L700 Bị Vào Nước 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L730 Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L735 Thay Chip Vga 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L740 Gía Sinh Viên 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L745 Mất Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L750 Lấy Liền 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L755 Mất Nguồn 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L770 Thay Chip Vga 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L775 Mất Nguồn 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L830 Chết Ic Nguồn 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L840 Không Lên Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L850 Thay Chip Vga 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L955 Hcm 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE L955-S5370 Không Lên Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M10 Gía Sinh Viên 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M100 Chết Ic Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M115 Chết Ic Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M135 Chết Ic Nguồn 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M200 Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M205 Mất Nguồn 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M210 Không Lên Nguồn 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M216 Thay Chip Vga 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M300 Mất Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M305 Thay Chip Vga 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M35 Không Lên Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M40 Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M505 Thay Chip Vga 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M600 Không Lên Nguồn 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M65 Bị Vào Nước 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M70 Mất Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M780 Chính Hãng 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M800 Không Lên Nguồn 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M840 Treo Logo 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M9 Treo Logo 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE M900 Bị Vào Nước 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE NB200 Chính Hãng 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE NB205 Chết Ic Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE NB305 Gía Bao Nhiêu 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Gía Sinh Viên 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE NB500 Không Lên Nguồn 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE P100 Thay Chip Vga 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE P35W Không Lên Nguồn 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE P500 Gía Sinh Viên 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE P505 Treo Logo 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE P840T Treo Logo 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE P855-S5200 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE R500 Bị Vào Nước 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE R600 Gía Bao Nhiêu 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE R700 Không Lên Nguồn 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE S100 Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Mất Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE S500 Hư Mainboar 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE T110 Treo Logo 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE T130 Treo Logo 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE T135 Treo Logo 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Chính Hãng 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE T230 Mất Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE T310 Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE T315 Treo Logo 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE TE2100 Mất Nguồn 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE U200 Không Lên Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE U205 Treo Logo 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE U305 Gía Sinh Viên 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE U405 Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE U500 Chính Hãng 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE U505 Bị Vào Nước 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE U840 Gía Sinh Viên 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE X300 Thay Chip Vga 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE X500 Chính Hãng 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE X505 Tại Quận 7 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE Z830 Mất Nguồn 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA SATELLITE Z930 Chết Ic Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA T110 Thay Chip Vga 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA U40T Hư Mainboar 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA U500 Tại Quận 4 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA U505 Không Lên Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA U505-S2012 Tại Quận 8 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA U845T Gía Bao Nhiêu 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA U925T Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA X505 Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop TOSHIBA Z830 Không Lên Nguồn 270,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE luôn luôn có các chương trình khuyến mãi HOT liên tục. Tất cả sẽ được chúng tôi tổng hợp, cập nhật trong chuyên mục tin tức. Sẽ nhấn chìm bạn bằng những cơn mưa Giảm giá cực sâu. Bên cạnh đó, những khuyến mãi Hot tung ra bất chợt mỗi ngày đủ làm bạn sung sướng đến “chín tầng mây”

✅ Miễn phí vệ sinh và sửa chữa cho sinh viên, học sinh

✅ Trả góp khi thay linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết