Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop DELL

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sửa Laptop DELL 15R Chính Hãng 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ADAMO 13 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ADAMO XPS Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ADAMO XPS SU9400  Không Lên Nguồn 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 13 Lấy Liền 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 13 R2  Hư Mainboar 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 13 R3  Tại Quận 4 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 14 Bị Vào Nước 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 15 Chính Hãng 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 15 R2 Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 15 R2  Treo Logo 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 15 R3  Bị Vào Nước 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 17 Chết Ic Nguồn 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 17 R2  Không Lên Nguồn 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 17 R3  Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 17 R4  Chính Hãng 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE 18 Gía Sinh Viên 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M11X Gía Sinh Viên 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M11X R2  Tại Quận 3 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M11X R3  Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M14X Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M14X R2  Hư Mainboar 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M14XR1 Gía Sinh Viên 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M15X Tại Quận 12 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M17X Chính Hãng 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M17X R2  Tại Quận 4 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M17X R3  Tại Quận 2 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M17X R4  Không Lên Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M18X Không Lên Nguồn 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL ALIENWARE M18X R2  Treo Logo 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL AUDI 15R 5520  Hư Mainboar 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL AUDI A4 5420  Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL AUDI A4 N5420  Gía Bao Nhiêu 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL AUDI A4 N5423  Chết Ic Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL AUDI A5 N5520  Không Lên Nguồn 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL AUDI A5 N5521  Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL BMW Z4 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL CHROMEBOOK 11 Không Lên Nguồn 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3180  Gía Sinh Viên 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL CHROMEBOOK 11 3189  Tại Quận 1 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL CHROMEBOOK 13 3380  Bị Vào Nước 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL CHROMEBOOK 3120 Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL CHROMEBOOK 7310 Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INPIRON 5447 Chết Ic Nguồn 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INPRISON 11 3147  Chính Hãng 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INPRISON N5378 Không Lên Nguồn 240,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRION 14R 3420  Chính Hãng 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1090 Bị Vào Nước 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 10Z 1120  Mất Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 Chết Ic Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 3148 Thay Chip Vga 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 3162 Không Lên Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 31623164  Không Lên Nguồn 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 3168 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 3168  Chết Ic Nguồn 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 3169  Hư Mainboar 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11 3179  Mất Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1122 M102Z  Chết Ic Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1150 Hư Mainboar 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11Z 1110  Mất Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11Z 1120  Bị Vào Nước 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 11Z 1121  Chết Ic Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1210 Tại Quận 7 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 1370  Gía Sinh Viên 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 5368 2-IN-1 Không Lên Nguồn 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 5378 2-IN-1 Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 5379 2-IN-1 Gía Sinh Viên 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 7359 Không Lên Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 7359  Chính Hãng 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 7368 2-IN-1 Không Lên Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 7378 2-IN-1 Gía Sinh Viên 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13 N3010  Treo Logo 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1318 Hư Mainboar 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1320 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13R 3010 Mất Nguồn 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13Z 5323  Gía Bao Nhiêu 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13Z N301Z  Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 13Z N311Z  Gía Sinh Viên 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 (N4120)  Mất Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 1440  Bị Vào Nước 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 3459  Thay Chip Vga 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 3462  Chính Hãng 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 3465  Hư Mainboar 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 3467  Không Lên Nguồn 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 3468  Không Lên Nguồn 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 5443  Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 5468  Gía Sinh Viên 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 7437  Treo Logo 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 7447  Gía Sinh Viên 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 7460  Thay Chip Vga 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7466 Không Lên Nguồn 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 GAMING 7467 Chính Hãng 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 M4010  Gía Bao Nhiêu 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 M4040  Tại Quận 1 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N3421  Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N3437  Tại Quận 9 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N4020 Treo Logo 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N4020  Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N4030 Chính Hãng 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N4030  Chết Ic Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N4050 Tại Quận 5 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14 N4050  Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1410 Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1420 Gía Bao Nhiêu 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1425 Không Lên Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1427 Treo Logo 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1428 Gía Sinh Viên 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1435 Bị Vào Nước 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1440 Mất Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14-5442 Không Lên Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1464 Treo Logo 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R Không Lên Nguồn 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R 5420 Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R 5420  Chính Hãng 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R 5421  Gía Sinh Viên 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R 5437 Gía Bao Nhiêu 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R 5437  Gía Sinh Viên 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R N4010 Thay Chip Vga 390,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R N4010  Gía Bao Nhiêu 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R N4110 Chết Ic Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R N4110  Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14R SE 7420 Gía Sinh Viên 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14Z Mất Nguồn 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14Z 1470  Chính Hãng 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14Z 5423  Tại Quận 11 50,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 14Z N411Z  Mất Nguồn 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 Hư Mainboar 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 1564 Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 1564  Treo Logo 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3537 Gía Bao Nhiêu 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3537  Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3552 Chính Hãng 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3552  Treo Logo 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3555  Treo Logo 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3559  Bị Vào Nước 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3565  Bị Vào Nước 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3567  Gía Sinh Viên 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 3568  Thay Chip Vga 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5521  Không Lên Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5565  Mất Nguồn 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5566  Thay Chip Vga 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5567  Mất Nguồn 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5568  Bị Vào Nước 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5568 2-IN-1 Không Lên Nguồn 60,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5578 2-IN-1 Chết Ic Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 5579 2-IN-1 Không Lên Nguồn 170,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 7000  Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 7537 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 7560  Gía Sinh Viên 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 7569 2-IN-1 Treo Logo 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 7572  Treo Logo 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 7579 2-IN-1 Tại Quận 2 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5576 Mất Nguồn 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 5577 Hư Mainboar 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7566 Gía Sinh Viên 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7567 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 GAMING 7577 Gía Sinh Viên 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 M5010  Tại Quận 12 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 M5030 Không Lên Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 N5010  Không Lên Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 N5030  Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 N5040  Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15 N5050  Treo Logo 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1520 Thay Chip Vga 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1521 Chết Ic Nguồn 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1525 Gía Bao Nhiêu 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1526 Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1545 Thay Chip Vga 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1546 Gía Sinh Viên 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1564 Treo Logo 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R 5520 Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R 5520  Thay Chip Vga 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R 5521 Gía Sinh Viên 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R 5521  Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R 5537  Treo Logo 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R N5110 Chết Ic Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R N5110  Hcm 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R SE 7520 Chính Hãng 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15R-5520 Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15Z 1570  Treo Logo 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 15Z 5523  Hư Mainboar 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1646 Gía Sinh Viên 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17 5765  Chính Hãng 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17 5767  Gía Sinh Viên 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17 7773 2-IN-1 Treo Logo 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17 7778 2-IN-1 Chính Hãng 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17 7779 2-IN-1 Treo Logo 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17 N7010 Mất Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17 N7010  Mất Nguồn 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1720 Hư Mainboar 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1721 Chết Ic Nguồn 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1750 Gía Bao Nhiêu 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 1764 Chính Hãng 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17R Chết Ic Nguồn 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17R 5720 Gía Sinh Viên 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17R 5720  Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17R 5721  Không Lên Nguồn 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17R 5737  Gía Sinh Viên 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17R N7110  Thay Chip Vga 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 17R SE 7720 Chính Hãng 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3000 Chính Hãng 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 300M Bị Vào Nước 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3135 Hư Mainboar 80,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3137 Chết Ic Nguồn 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3138 Thay Chip Vga 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3147 Thay Chip Vga 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3148 Thay Chip Vga 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3152 2-IN-1  Treo Logo 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3153 2-IN-1  Không Lên Nguồn 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3157 2-IN-1  Không Lên Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3158 2-IN-1  Gía Sinh Viên 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3162 Gía Sinh Viên 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3168 Tại Quận 10 350,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3200 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3358 Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3420 Mất Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3421 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3422 Không Lên Nguồn 410,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3437 Gía Sinh Viên 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3441 Chính Hãng 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3442 Không Lên Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3442C Treo Logo 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3443 Hư Mainboar 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3451 Không Lên Nguồn 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3452 Gía Sinh Viên 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3458 Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3459 Không Lên Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3462 Mất Nguồn 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3467 Hư Mainboar 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3500 Mất Nguồn 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3520 Bị Vào Nước 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3521 Chết Ic Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3531 Mất Nguồn 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3537 Chết Ic Nguồn 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3541 Chết Ic Nguồn 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3542 Chết Ic Nguồn 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3543 Treo Logo 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3551 Chết Ic Nguồn 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3552 Bị Vào Nước 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3558 Gía Sinh Viên 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3567 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3700 Gía Sinh Viên 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3721 Gía Bao Nhiêu 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3737 Treo Logo 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3800 Không Lên Nguồn 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 3878 Treo Logo 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5000 Hư Mainboar 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5370 Mất Nguồn 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5378 Hư Mainboar 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5420 Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5425 Thay Chip Vga 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5437 Thay Chip Vga 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5439 Không Lên Nguồn 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5442 Tại Quận 2 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5445 Mất Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5447 Treo Logo 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5448 Bị Vào Nước 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5451 Mất Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5452 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5455 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5457 Chính Hãng 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5458 Thay Chip Vga 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5459 Chết Ic Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5520 Treo Logo 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5521 Tại Quận 1 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5525 Tại Quận 4 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5542 Hư Mainboar 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5543 Mất Nguồn 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5545 Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5547 Chết Ic Nguồn 380,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5547C Treo Logo 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5548 Bị Vào Nước 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5548A Bị Vào Nước 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5551 Không Lên Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5552 Chính Hãng 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5555 Mất Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5557 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5558 Gía Sinh Viên 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5559 Không Lên Nguồn 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5567 Bị Vào Nước 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5570 Treo Logo 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5720 Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5748 Chính Hãng 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5749 Gía Sinh Viên 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5755 Mất Nguồn 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5758 Hư Mainboar 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5759 Bị Vào Nước 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 5770 Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 630M Gía Bao Nhiêu 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 6400 Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 640M Bị Vào Nước 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7000 Hư Mainboar 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 700M Treo Logo 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 710M Treo Logo 300,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7347 Gía Sinh Viên 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7348 Bị Vào Nước 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7348 2-IN-1  Chết Ic Nguồn 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7352 Bị Vào Nước 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7353 2-IN-1  Chính Hãng 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7359 2-IN-1  Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7370 Treo Logo 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7373 Thay Chip Vga 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7373 2-IN-1  Chết Ic Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7420 Không Lên Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7437 Không Lên Nguồn 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7472 Không Lên Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7500 Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7520 Không Lên Nguồn 50,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7537 Không Lên Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7547 Hư Mainboar 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7548 Thay Chip Vga 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7557 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7558 Treo Logo 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7559 Gía Sinh Viên 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7566 Chết Ic Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7567 Tại Quận 7 180,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7568 2-IN-1  Thay Chip Vga 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7570 Chính Hãng 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7573 2-IN-1  Treo Logo 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7577 Gía Sinh Viên 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7720 Treo Logo 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7737 Treo Logo 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 7746 Hư Mainboar 130,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 8500 Treo Logo 90,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 8600 Gía Bao Nhiêu 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 8600C Chính Hãng 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 9100 Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 9200 Chính Hãng 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 9300 Chính Hãng 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON 9400 Bị Vào Nước 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON B120 Chính Hãng 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON B130 Tại Quận 6 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON DUO TOUCH  Thay Chip Vga 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON E1405 Mất Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON E1505 Chết Ic Nguồn 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON E1705 Chết Ic Nguồn 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON I15-156B Treo Logo 300,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M102Z Mất Nguồn 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M301Z Bị Vào Nước 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M411R Treo Logo 230,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M421R Hư Mainboar 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M431R 5435  Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M501R Gía Sinh Viên 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M5040 Chết Ic Nguồn 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M511R Chính Hãng 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M521R 5525  Mất Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M531R 5535  Mất Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON M731R 5735  Mất Nguồn 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1010 Thay Chip Vga 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 10 1012 Bị Vào Nước 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1010 Gía Bao Nhiêu 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1010  Gía Rẻ 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1011 Uy Tín 170,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1011  Chết Ic Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1012 Treo Logo 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1012  Treo Logo 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1018 Hư Mainboar 200,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1018  Thay Chip Vga 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1011 Tại Quận 11 360,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 10V 1018 Gía Bao Nhiêu 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 12 1210 Hư Mainboar 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1210 Chính Hãng 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 1210  Treo Logo 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI 9 910 Gía Sinh Viên 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON MINI DUO 1090 Không Lên Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N3010 Không Lên Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N3437 Bị Vào Nước 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N3443 Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N3543 Gía Sinh Viên 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N4010 Bị Vào Nước 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N4020 Mất Nguồn 370,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N4030 Tại Quận 4 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N4050 Tại Quận 4 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N4110 Hư Mainboar 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5010 Chính Hãng 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5030 Gía Bao Nhiêu 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5040 Bị Vào Nước 50,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5050 Treo Logo 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5110 Thay Chip Vga 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5447 Treo Logo 410,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5448A Chính Hãng 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5521 Bị Vào Nước 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N5537 Treo Logo 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N7010 Treo Logo 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON N7420 Mất Nguồn 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON XPS GEN 2 Chết Ic Nguồn 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON13R  Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON14R N4010 Chết Ic Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRON15R  Mất Nguồn 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPIRONN 3451 Không Lên Nguồn 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPRION 1464 Gía Bao Nhiêu 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPRION M501R Không Lên Nguồn 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL INSPRION M5030 Không Lên Nguồn 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL L421X  Gía Bao Nhiêu 430,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 120L Chết Ic Nguồn 500,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 13 Treo Logo 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 13 3379 2-IN-1 Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 13 3380  Bị Vào Nước 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 2100 Treo Logo 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 2110 Không Lên Nguồn 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 2120 Chất Lượng 450,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3150 Không Lên Nguồn 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3160 Gía Sinh Viên 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3180 Không Lên Nguồn 200,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3189 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3330 Mất Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3340 Bị Vào Nước 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3350 Treo Logo 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3440 Mất Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3450 Bị Vào Nước 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3460 Chính Hãng 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3470 Gía Sinh Viên 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3480 Chính Hãng 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 34803488 Treo Logo 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3540 Hư Mainboar 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3550 Bị Vào Nước 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3560 Treo Logo 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 3570 Gía Sinh Viên 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 35803588 Không Lên Nguồn 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5175 2-IN-1  Treo Logo 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5179 2-IN-1  Chính Hãng 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5280 Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 52805288 Tại Quận 10 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5285 2-IN-1  Mất Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5289 2-IN-1  Gía Sinh Viên 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5404 RUGGED  Chết Ic Nguồn 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5414 RUGGED  Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5450 Thay Chip Vga 60,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 54805488 Bị Vào Nước 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5570 Không Lên Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 5580 Thay Chip Vga 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 6430U Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7204 RUGGED  Bị Vào Nước 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7214 Tại Quận 6 450,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7275 Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7280 Chết Ic Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7285 2-IN-1  Chính Hãng 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7350 Hư Mainboar 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7350 2-IN-1  Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7370 Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7380 Chính Hãng 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7389 2-IN-1  Treo Logo 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7404 RUGGED  Gía Bao Nhiêu 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7414 RUGGED  Thay Chip Vga 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE 7480 Treo Logo 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D620 ATG  Hư Mainboar 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D630 Không Lên Nguồn 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D630 ATG  Chết Ic Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D630 XFR  Tại Quận 12 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D630C Hư Mainboar 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D631 Mất Nguồn 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D800 Chết Ic Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D810 Không Lên Nguồn 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D820 Không Lên Nguồn 230,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE D830 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E4200 Gía Sinh Viên 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E4300 Gía Bao Nhiêu 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E4310 Bị Vào Nước 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E52505250 Không Lên Nguồn 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5270 Chết Ic Nguồn 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5400 Không Lên Nguồn 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5410 Gía Sinh Viên 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5420 Treo Logo 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5420M Gía Sinh Viên 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5430 Hư Mainboar 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5440 Thay Chip Vga 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5450 Không Lên Nguồn 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5470 Chết Ic Nguồn 140,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5500 Mất Nguồn 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5510 Hư Mainboar 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5520 Tại Quận 12 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5520M Gía Sinh Viên 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5530 Hư Mainboar 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5540 Chính Hãng 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5550 Bị Vào Nước 180,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E5570 Gía Bao Nhiêu 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6220 Treo Logo 480,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6230 Mất Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6320 Thay Chip Vga 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6330 Hư Mainboar 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6400 Tại Quận 10 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6400 ATG  Thay Chip Vga 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6400 XFR  Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6410 Bị Vào Nước 330,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6410 ATG  Gía Sinh Viên 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6420 Chính Hãng 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6420 ATG  Chết Ic Nguồn 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6420 XFR  Tại Quận 9 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6430 Lấy Liền 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6430 ATG  Không Lên Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6430S Chết Ic Nguồn 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6440 Thay Chip Vga 490,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6500 Thay Chip Vga 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6510 Gía Bao Nhiêu 300,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6520 Thay Chip Vga 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6530 Bị Vào Nước 110,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E6540 Gía Bao Nhiêu 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7240 Hư Mainboar 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7240 ULTRABOOK  Không Lên Nguồn 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7250 Chính Hãng 160,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E72507250 Thay Chip Vga 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7270 Mất Nguồn 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7270 MOBILE THIN Chết Ic Nguồn 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7440 Gía Sinh Viên 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7450 Chết Ic Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL LATITUDE E7470 Mất Nguồn 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 3510 Bị Vào Nước 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 3520 Mất Nguồn 250,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 5510 Hư Mainboar 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 5520 Gía Sinh Viên 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 7510 Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 7520 Chính Hãng 110,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 7710 Mất Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION 7720 Không Lên Nguồn 60,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M2800 Chính Hãng 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M3800 Lấy Liền 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M4300 Gía Sinh Viên 280,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M4400 Mất Nguồn 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M6400 Treo Logo 450,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M6500 Gía Sinh Viên 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M6600 Treo Logo 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M6700 Không Lên Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL PRECISION M6800 Mất Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL S10-ST2  Treo Logo 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1350 Không Lên Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1435 Tại Quận 12 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1440 Mất Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1450 Không Lên Nguồn 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1457 Gía Sinh Viên 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1458 Mất Nguồn 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 14Z Chính Hãng 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 15 Thay Chip Vga 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 15 1555  Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1535 Hư Mainboar 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1536 Chết Ic Nguồn 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1537 Tại Quận 8 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1538 Chính Hãng 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1539 Hư Mainboar 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1555 Chết Ic Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1555N Không Lên Nguồn 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1557 Chết Ic Nguồn 360,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1558 Mất Nguồn 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1569 Chết Ic Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1735 Gía Sinh Viên 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1737 Hư Mainboar 500,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1745 Chính Hãng 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1747 Tại Quận 8 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO 1749 Mất Nguồn 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO PP39L Hư Mainboar 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO S1737 Tại Quận 9 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO XPS 1645  Bị Vào Nước 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO XPS 1647  Không Lên Nguồn 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO XPS M1340  Mất Nguồn 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO XPS M1640  Chết Ic Nguồn 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO1537  Tại Quận 3 490,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO1555  Chết Ic Nguồn 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL STUDIO1569  Bị Vào Nước 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1014 Gía Sinh Viên 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1015 Mất Nguồn 170,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1050 Chính Hãng 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1088 Treo Logo 220,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1200 Gía Sinh Viên 220,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1220 Mất Nguồn 470,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 131 Gía Sinh Viên 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1310 Bị Vào Nước 70,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1310N Chết Ic Nguồn 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1320 Hư Mainboar 90,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1320N Uy Tín 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 14 Chết Ic Nguồn 340,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 14 3449  Treo Logo 170,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 14 3468  Bị Vào Nước 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 14 5468  Thay Chip Vga 440,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1400 Chính Hãng 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1410 Mất Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1440 Không Lên Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1450 Uy Tín 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 14R Chết Ic Nguồn 440,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 15 Hư Mainboar 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 15 3549  Gía Sinh Viên 480,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 15 3562  Gía Sinh Viên 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 15 3565  Gía Sinh Viên 160,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 15 3568  Gía Sinh Viên 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 15 5568  Treo Logo 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 15 7570  Treo Logo 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1500 Không Lên Nguồn 270,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1510 Thay Chip Vga 110,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1520 Treo Logo 430,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1520N Tại Quận 10 200,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1540 Chết Ic Nguồn 470,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1550 Không Lên Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1700 Chính Hãng 380,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1710 Không Lên Nguồn 430,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 1720 Gía Sinh Viên 420,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 2420 Thay Chip Vga 460,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 2421 Không Lên Nguồn 320,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 2510 Mất Nguồn 100,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 2520 Chính Hãng 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 2521 Không Lên Nguồn 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3300 Không Lên Nguồn 390,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3350 Treo Logo 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3360 Gía Bao Nhiêu 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3400 Mất Nguồn 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3445 Không Lên Nguồn 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3446 Hư Mainboar 210,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3450 Mất Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3458 Mất Nguồn 310,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3459 Mất Nguồn 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3460 Hư Mainboar 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3468 Gía Bao Nhiêu 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3500 Không Lên Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3500BR Gía Sinh Viên 160,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3546 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3550 Tại Quận 3 280,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3555 Hư Mainboar 60,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3558 Chết Ic Nguồn 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3559 Bị Vào Nước 200,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3560 Gía Bao Nhiêu 210,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3561 Gía Sinh Viên 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3568 Chính Hãng 70,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3640 Gía Sinh Viên 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3700 Tại Quận 8 380,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 3750 Hư Mainboar 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 450 Tại Quận 12 70,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 500 Hư Mainboar 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5459 Hư Mainboar 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5460 Bị Vào Nước 490,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5468 Không Lên Nguồn 280,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5470 Thay Chip Vga 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5480 Gía Sinh Viên 420,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5530 Chết Ic Nguồn 340,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5560 Mất Nguồn 290,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5568 Gía Bao Nhiêu 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 5640 Chính Hãng 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO 7570 Không Lên Nguồn 400,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO A840 Thay Chip Vga 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO A860 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO A90 Chết Ic Nguồn 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V13 Bị Vào Nước 300,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V130 Bị Vào Nước 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V131 Gía Sinh Viên 410,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V2420 Bị Vào Nước 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V2421 Treo Logo 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V2521 Thay Chip Vga 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3300 Chính Hãng 260,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3350 Uy Tín 370,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3400 Không Lên Nguồn 340,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3450 Bị Vào Nước 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3460 Chính Hãng 410,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3500 Thay Chip Vga 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3550 Treo Logo 210,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3560 Chính Hãng 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V5460 Gía Sinh Viên 100,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V5470 Gía Bao Nhiêu 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL VOSTRO V3400  Treo Logo 430,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 11 9P33  Bị Vào Nước 470,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 12 Chính Hãng 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 12 9250  Bị Vào Nước 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 12 9Q23  Không Lên Nguồn 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 12 9Q33  Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 Chết Ic Nguồn 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 9333  Chết Ic Nguồn 110,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 9343  Hư Mainboar 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 9350  Không Lên Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 9360  Chính Hãng 90,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 9365 2-IN-1 Mất Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 L321X  Chết Ic Nguồn 100,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13 L322X  Mất Nguồn 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 1340 Không Lên Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 13Z Gía Bao Nhiêu 330,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 14 Mất Nguồn 470,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 14 L401X  Treo Logo 120,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 14 L421X  Gía Bao Nhiêu 230,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 14Z L412Z  Bị Vào Nước 80,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 Chết Ic Nguồn 70,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 9530  Gía Bao Nhiêu 480,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 9550 Gía Sinh Viên 440,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 9550  Không Lên Nguồn 190,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 9560  Treo Logo 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 L501X  Hư Mainboar 370,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 L502X  Không Lên Nguồn 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15 L521X  Chính Hãng 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15Z Uy Tín 130,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 15Z L511Z  Mất Nguồn 160,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 1640 Chết Ic Nguồn 50,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 1645 Chính Hãng 490,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 1647M Treo Logo 390,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 17 Thay Chip Vga 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 17 L701X  Không Lên Nguồn 360,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 17 L702X  Chết Ic Nguồn 420,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 8500 Bị Vào Nước 460,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 9343 Treo Logo 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS 9360 Chết Ic Nguồn 390,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS DUO 12  Không Lên Nguồn 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS DUO 13  Hư Mainboar 100,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L321X Treo Logo 360,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L401X Gía Bao Nhiêu 370,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L412Z Treo Logo 450,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L421X Thay Chip Vga 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L501X Thay Chip Vga 130,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L502 Mất Nguồn 150,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L502X Gía Sinh Viên 440,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L521X Chính Hãng 460,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS L702X Chết Ic Nguồn 90,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1210 Gía Bao Nhiêu 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1210 MXC062  Chết Ic Nguồn 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1330 Treo Logo 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1330 M1330  Treo Logo 210,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M140 MXC051  Tại Quận 7 340,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1530 Treo Logo 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1530 M1530  Mất Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M170 MXG051  Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1710 Treo Logo 420,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1710 MXG061  Treo Logo 280,000 BH 3 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1730 Tại Quận 5 330,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M1730 M1730  Bị Vào Nước 480,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS M2010 MXP061  Hư Mainboar 230,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop DELL XPS P12G Chính Hãng 360,000 BH 9 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Với mong muốn đồng hành cùng các bạn học sinh, sinh viên trong suốt quà trình chinh phục tri thức cho việc học tập. TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE dành tặng đến các bạn sinh viên chương trình ưu đãi đặc biệt khi sửa chữa, thay linh kiện laptop, điện thoại như sau:

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết