Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Laptop ACER

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Bảo Hành
Sửa Laptop ACER 4738G Quận Bình Thạnh 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER 4745G Tại Quận 9 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER 4810T Tại Quận 10 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER 4820T Tại Quận 11 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER 5742G Treo Logo 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER AO756 Tại Quận 5 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 1410 Quận Phú Nhuận 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 2920 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 2930 Tại Quận 6 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3600 Tại Quận 1 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3620 Tại Quận 10 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3650 Tại Quận 7 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3680 Tại Quận 8 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3810 Tại Quận 10 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3820 Tại Quận 7 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3830 Không Lên Nguồn 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 3880 Quận Tân Phú 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4230 Tại Quận 11 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4250 Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4251 Mất Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4252 Tại Quận 3 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4253 Hcm 270,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4253G Treo Logo 310,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4310 Tại Quận 10 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4315 Thay Chip Vga 249,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4320 Lấy Liền 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4330 Gía Rẻ 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4332 Quận Bình Thạnh 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4336 Uy Tín 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4339 Tại Quận 1 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4339  Tại Quận 2 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4349 Tại Quận 3 140,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4350G Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4352 Quận Phú Nhuận 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4410 Tại Quận 7 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4430 Tại Quận 12 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4520 Tại Quận 9 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4520G Tại Quận 4 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4530 Gía Bao Nhiêu 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4535 Tại Quận 12 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4540 Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4551 Chất Lượng 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4551G Tại Quận 9 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4552 Lấy Liền 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4553 Quận Bình Thạnh 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4560 Thay Chip Vga 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4560G Gía Rẻ 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4625 Chết Ic Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4710 Bị Vào Nước 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4710G Tại Quận 5 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4715Z Treo Logo 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4720G Hcm 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4720GZ Quận Tân Phú 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4720Z Gía Bao Nhiêu 249,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4730 Tại Quận 8 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4730Z Bị Vào Nước 290,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4732Z Quận Tân Phú 190,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4733 Tại Quận 2 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4733Z Tại Quận 6 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4735Z Tại Quận 1 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4735ZG Tại Quận 7 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4736 Tại Quận 2 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4738 Tại Quận 7 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4738G Không Lên Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4738ZG Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4739 Tại Quận 10 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4739Z Tại Quận 10 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4740 Lấy Liền 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4741 Tại Quận 7 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4741Z Chết Ic Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4741ZG Tại Quận 6 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4743 Quận Phú Nhuận 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4743G Tại Quận 1 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4745 Tại Quận 3 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4745G Gía Rẻ 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4745Z Uy Tín 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4749 Hcm 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4750 Quận Tân Phú 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4750G Tại Quận 7 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4750Z Quận Phú Nhuận 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4750ZG Quận Tân Phú 249,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4752 Tại Quận 9 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4810T Quận Thủ Đức 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4820 Tại Quận 7 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 4830 Tại Quận 5 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5100 Treo Logo 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5251 Gía Rẻ 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5349 Tại Quận 1 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5470 Tại Quận 5 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5517 Tại Quận 10 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5532 Gía Rẻ 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5536 Quận Phú Nhuận 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5541 Gía Bao Nhiêu 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5570 Tại Quận 11 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5600/ ZB2 Tại Quận 6 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5630 Tại Quận 5 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5650 Tại Quận 5 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5680 Tại Quận 5 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5710 Tại Quận 12 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5720 Chết Ic Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5732 Tại Quận 1 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5732Z Tại Quận 6 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5733 Thay Chip Vga 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5735 Lấy Liền 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5737 Mất Nguồn 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5738 Hư Mainboar 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5739G Tại Quận 12 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5740 Quận Phú Nhuận 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5741 Quận Bình Thạnh 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5742 Mất Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5745 Tại Quận 3 249,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5750 Tại Quận 1 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5810 Hư Mainboar 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5830 Quận Tân Phú 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 5930 Tại Quận 8 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 6530 Tại Quận 7 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 6920 Tại Quận 8 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 7750 Chính Hãng 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE 9320 Tại Quận 1 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A114-31 Tại Quận 7 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A314-31 Uy Tín 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A315-SERIES Uy Tín 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A515 51G Chất Lượng 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A515-SERIES Tại Quận 3 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A517-51 Tại Quận 9 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A517-51G Lấy Liền 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A517-SERIES Gía Rẻ 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE A615-51G Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_431 Treo Logo 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_432 Tại Quận 9 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_434 Lấy Liền 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_470 Quận Thủ Đức 400,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_471 Tại Quận 1 500,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_522 Tại Quận 7 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_531 Quận Thủ Đức 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_570 Tại Quận 5 120,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1_571 Tại Quận 3 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-410 Quận Thủ Đức 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-410G Chính Hãng 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-422 Tại Quận 10 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-422G Hcm 249,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-430 Quận Phú Nhuận 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-431 Tại Quận 1 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-431G Không Lên Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-432 Quận Bình Thạnh 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-432G Quận Tân Phú 320,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-432P Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-434 Tại Quận 9 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-470 Tại Quận 3 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-471 Chính Hãng 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-472 Tại Quận 9 180,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-522 Tại Quận 2 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-531 Tại Quận 10 150,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-570 Tại Quận 1 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E1-571 Tại Quận 4 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5 575G Lấy Liền 240,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5_411 Tại Quận 4 260,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5_471(E14) Tại Quận 1 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5_511 Tại Quận 7 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5_531 Quận Bình Thạnh 400,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5_571 Tại Quận 9 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5_573 Quận Tân Phú 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5_574 Tại Quận 1 250,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-4 SERIES Tại Quận 1 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-411 Mất Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-471(E14) Tại Quận 8 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-473 Tại Quận 2 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-473G Uy Tín 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-475 Mất Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-475G Quận Bình Thạnh 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-476 Tại Quận 1 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-476G Không Lên Nguồn 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-5 SERIES Chết Ic Nguồn 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-511 Quận Tân Phú 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-521 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-523 Tại Quận 11 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-531 Tại Quận 11 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-553 Tại Quận 5 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-553G Hư Mainboar 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-571 Tại Quận 7 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-573 Quận Phú Nhuận 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-575 Tại Quận 4 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-575G Tại Quận 7 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-7 SERIES Tại Quận 3 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-772 Quận Phú Nhuận 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-772G Quận Phú Nhuận 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-774 Mất Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE E5-774G Tại Quận 10 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-132 Hư Mainboar 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-311 Tại Quận 7 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-432 Tại Quận 5 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-5 SERIES Tại Quận 7 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-512 Hcm 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-512-C96S MS2394 Tại Quận 11 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-520 Tại Quận 3 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-521 Tại Quận 8 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-522 Quận Thủ Đức 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-523 Tại Quận 1 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-533 Tại Quận 10 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-572 Tại Quận 1 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ES1-732 Tại Quận 9 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE F15 Hư Mainboar 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE F5-5 SERIES Uy Tín 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE F5-573G Treo Logo 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE IC 3741 Treo Logo 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE M3 Tại Quận 2 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE Chính Hãng 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131 Chất Lượng 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 1-131M Tại Quận 2 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 1-132 Quận Bình Thạnh 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431 Tại Quận 6 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 1-431M Tại Quận 10 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 522 Tại Quận 5 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 725 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE 756 Quận Bình Thạnh 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE D255 Chết Ic Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE D257 Tại Quận 12 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE D270 Mất Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE D525 Chết Ic Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE NAV50 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE ONE ZG5 Uy Tín 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE R7 Tại Quận 1 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE S3 SM2346 Tại Quận 10 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE S5-371 Tại Quận 8 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE S7 Tại Quận 6 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE S7-391 Gía Rẻ 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SW5-173 Không Lên Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH 10 E Thay Chip Vga 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW -016 Gía Sinh Viên 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-013P Gía Sinh Viên 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 3-106P Tại Quận 7 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-014 Tại Quận 1 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-015 Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111 Quận Thủ Đức 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-111P Uy Tín 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171 Tại Quận 6 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-171P Lấy Liền 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173 Treo Logo 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-173P Gía Rẻ 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-271 Mất Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW 5-272P Tại Quận 8 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW-3-103 Tại Quận 2 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-011 Gía Bao Nhiêu 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCH SW5-014P Tại Quận 3 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE SWITCHSW 5-272 Gía Sinh Viên 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V NITRO 15 Chính Hãng 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V NITRO 17 Chết Ic Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V3_371 Tại Quận 4 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V3_471 Quận Thủ Đức 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V3_571 Tại Quận 3 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V3-371 Không Lên Nguồn 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V3-372 Tại Quận 10 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V3-471 Tại Quận 11 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V3-571 Tại Quận 11 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5_431 Gía Rẻ 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5_471 Không Lên Nguồn 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5_551 Tại Quận 3 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5_571 Tại Quận 9 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5-122P Gía Rẻ 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5-431 Quận Tân Phú 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5-471 Tại Quận 3 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5-551 Tại Quận 6 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5-571 Quận Tân Phú 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE V5-572P Tại Quận 10 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE VN7-793G Chất Lượng 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE VX 15 Tại Quận 8 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE VX5-591G Chính Hãng 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE Z1402-39KT Thay Chip Vga 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ASPIRE4738Z Thay Chip Vga 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER CHROMEBOOK R 11 Tại Quận 6 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER E1 531 Chất Lượng 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER E1-432 Tại Quận 11 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER E1-470 Quận Tân Phú 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER E1-471 Tại Quận 10 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER E1-532 Không Lên Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER E1-571 Treo Logo 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER E1-572 Tại Quận 4 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER E5-471 Hcm 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER E5-571 Quận Phú Nhuận 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER E5-572 Tại Quận 4 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EMACHINES D640 Tại Quận 12 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EMACHINES D730 Gía Sinh Viên 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EMACHINES E627 Tại Quận 8 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EMACHINES E730G Bị Vào Nước 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EMACHINES EM350/ NAV51 Tại Quận 9 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ES1-511 Tại Quận 1 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 2510 Tại Quận 1 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 3000 Quận Phú Nhuận 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 3100 Tại Quận 6 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4010 Tại Quận 6 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4100 Mất Nguồn 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4120 Uy Tín 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4130 Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4210 Tại Quận 9 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4220 Quận Bình Thạnh 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4230 Tại Quận 5 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4253 Chính Hãng 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4420 Tại Quận 3 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4620 Tại Quận 11 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4620Z Tại Quận 1 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4630 Gía Bao Nhiêu 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4630Z Tại Quận 10 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 4630ZG Tại Quận 8 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5220 Gía Bao Nhiêu 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5230 Tại Quận 12 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5230E Tại Quận 5 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5235 Gía Sinh Viên 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5410 Tại Quận 1 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5420 Quận Thủ Đức 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5420G Hư Mainboar 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5430 Tại Quận 6 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5510Z Uy Tín 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5610 Tại Quận 10 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5610G Quận Phú Nhuận 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5620 Tại Quận 1 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5620ZG Hư Mainboar 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5630 Tại Quận 7 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5630EZ Tại Quận 4 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5630G Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5630Z Quận Phú Nhuận 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5635G Tại Quận 2 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 5635Z Quận Phú Nhuận 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7230 Treo Logo 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7230E Tại Quận 6 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7420 Chất Lượng 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7620 Tại Quận 8 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7620G Tại Quận 5 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7620Z Lấy Liền 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7630 Bị Vào Nước 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7630 ZG Chính Hãng 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7630EZ Tại Quận 4 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7630G Bị Vào Nước 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER EXTENSA 7630Z Bị Vào Nước 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER FERRARI 4000 Bị Vào Nước 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER FERRARI 5000 Thay Chip Vga 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER M3-481 Gía Rẻ 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER NITRO 5 AN515 Lấy Liền 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER NITRO AN515-SERIES Quận Phú Nhuận 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER NITRO NP515-51 Không Lên Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE D255 Quận Bình Thạnh 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE L1410 Lấy Liền 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE S1001 Tại Quận 7 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE S1002 Bị Vào Nước 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE S1002P Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE S1003 Chết Ic Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE S1003P Chết Ic Nguồn 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE Z1401 Chính Hãng 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE Z1402 Thay Chip Vga 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE ZG5 Mất Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE 4220 Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER P3-171 Lấy Liền 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER P648 Lấy Liền 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR 17X Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR 21X Hư Mainboar 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR G3-571 Bị Vào Nước 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR G3-572 Quận Bình Thạnh 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR G3-573 Mất Nguồn 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR G5-793 Tại Quận 9 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR GX-791 Tại Quận 7 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR GX-792 Mất Nguồn 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER PREDATOR PH317-51 Gía Sinh Viên 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER R5 471T Tại Quận 12 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER R7-572 Quận Phú Nhuận 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER S3-391 Tại Quận 12 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN 1 Tại Quận 5 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN 3 Thay Chip Vga 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN 5 Tại Quận 12 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN 7 Tại Quận 12 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SA-271P Tại Quận 9 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SA5-271 Chính Hãng 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP 111-31N Tại Quận 4 120,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP 113-31 Gía Bao Nhiêu 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP111-31 Quận Tân Phú 270,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP111-32N Quận Tân Phú 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP315-51 Tại Quận 10 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP513-51 Chất Lượng 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP513-52N Quận Bình Thạnh 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER SPIN SP515-51GN Quận Bình Thạnh 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SWIFT 3 Quận Thủ Đức 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SWIFT 7 Tại Quận 9 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SWIFT SF315 51 530V Tại Quận 2 320,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH 11 V Tại Quận 3 250,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH 7 BLACK EDITOR Tại Quận 10 140,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH ALPHA 12 Gía Sinh Viên 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH SW1-011 Tại Quận 5 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH SW312-31P Tại Quận 12 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH SW5-017P Chất Lượng 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH SW512-217 Quận Tân Phú 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER SWITCH SW512-52P Bị Vào Nước 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4070 Chất Lượng 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4080 Tại Quận 3 240,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4100 Tại Quận 6 260,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4150 Tại Quận 2 290,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4200 Tại Quận 1 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4210 Không Lên Nguồn 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4220 Quận Phú Nhuận 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4230 Chất Lượng 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4235 Gía Rẻ 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4260 Quận Thủ Đức 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4270 Bị Vào Nước 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4280 Treo Logo 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4310 Tại Quận 8 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4320 Tại Quận 11 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4330 Chết Ic Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4335 Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4350 Tại Quận 10 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4400 Gía Bao Nhiêu 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4500 Tại Quận 6 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4520 Tại Quận 6 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4600 Chết Ic Nguồn 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4650 Chất Lượng 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4670 Tại Quận 3 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4720 Uy Tín 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4730 Tại Quận 3 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4730G Bị Vào Nước 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4730Z Tại Quận 3 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4740ZG Tại Quận 6 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4750 Thay Chip Vga 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4750Z Tại Quận 10 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 4750ZG Chính Hãng 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 505 Tại Quận 5 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 510 Tại Quận 7 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5100 Uy Tín 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5210 Tại Quận 4 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5220 Tại Quận 10 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5220G Tại Quận 2 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5230 Quận Phú Nhuận 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5330 Chết Ic Nguồn 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5330G Tại Quận 7 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5335 Tại Quận 12 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5344 Lấy Liền 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5360 Gía Sinh Viên 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5360G Mất Nguồn 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5510 Tại Quận 1 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5520 Chính Hãng 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5520G Hư Mainboar 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5530 Quận Phú Nhuận 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5530G Treo Logo 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5725G Hcm 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5730 Treo Logo 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5730G Tại Quận 10 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5735 Hư Mainboar 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5735G Tại Quận 10 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5735Z Bị Vào Nước 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5741G Treo Logo 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5741Z Uy Tín 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5741ZG Quận Bình Thạnh 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5742 Tại Quận 4 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5742Z Treo Logo 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5742ZG Quận Tân Phú 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5744 Quận Bình Thạnh 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5744Z Tại Quận 1 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5760 Tại Quận 12 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5760G Tại Quận 10 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 5760ZG Gía Bao Nhiêu 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6252 Thay Chip Vga 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6253 Chết Ic Nguồn 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6291 Quận Tân Phú 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6292 Tại Quận 9 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6293 Quận Phú Nhuận 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6550 Tại Quận 10 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6552 Tại Quận 7 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6553 Gía Bao Nhiêu 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6592 Tại Quận 6 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6592G Mất Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6593 Chất Lượng 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6593G Mất Nguồn 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6594 Tại Quận 8 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6594E Tại Quận 9 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6594G Tại Quận 10 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6595 Tại Quận 11 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 6595G Hư Mainboar 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7220 Quận Tân Phú 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7220G Gía Bao Nhiêu 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7230 Chết Ic Nguồn 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7320 Tại Quận 4 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7330 Tại Quận 11 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7510 Treo Logo 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7520G Tại Quận 11 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7530 Tại Quận 2 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7530G Tại Quận 10 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7720G Quận Thủ Đức 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7730 Gía Rẻ 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7730G Treo Logo 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7740 Hư Mainboar 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7740G Hcm 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7750 Chất Lượng 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7750G Tại Quận 7 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 7750Z Tại Quận 2 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8100 Quận Tân Phú 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8172T Tại Quận 4 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8200 Hcm 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8331 Mất Nguồn 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8331G Không Lên Nguồn 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8371 Tại Quận 11 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8372 Gía Sinh Viên 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8372T Thay Chip Vga 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8372TG Hư Mainboar 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8372TZ Quận Tân Phú 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8431 Tại Quận 6 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8471 Tại Quận 10 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8473 Tại Quận 8 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8473G Không Lên Nguồn 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8473T Tại Quận 1 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8481 Tại Quận 7 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8481T Lấy Liền 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8481TG Chất Lượng 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8531 Tại Quận 12 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8571 Không Lên Nguồn 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8571G Chết Ic Nguồn 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8572 Gía Rẻ 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8572G Quận Bình Thạnh 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8572T Tại Quận 1 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8573 Tại Quận 1 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8573T Chất Lượng 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE 8573TG Tại Quận 5 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B113-E Hcm 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B113-M Gía Rẻ 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B115-M Tại Quận 5 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B116-M Lấy Liền 150,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B116MP Tại Quận 11 120,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B116-MP Bị Vào Nước 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B117-MP Hư Mainboar 270,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE B118 Tại Quận 7 310,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE P236-M Quận Thủ Đức 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE PP238-M Tại Quận 7 249,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-R Tại Quận 8 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE SPIN B118-RN Tại Quận 9 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER TRAVELMATE X349 Quận Bình Thạnh 190,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ULTRABOOK S3 Chết Ic Nguồn 310,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER ULTRABOOK S7-391 Tại Quận 1 320,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER V3-122 Tại Quận 5 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V3-371 Hcm 140,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V3-471 Lấy Liền 220,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V3-472 Tại Quận 4 250,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V3-571 Tại Quận 3 180,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER V3-572 Tại Quận 4 350,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER V5-122 Treo Logo 150,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V5-431 Tại Quận 3 130,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V5-431,V5-471 Tại Quận 10 190,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER V5-471 Gía Rẻ 240,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER V5-571 Không Lên Nguồn 260,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V5-572 Lấy Liền 290,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER V5-573 Tại Quận 7 350,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER W500 Gía Rẻ 380,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER W510 Không Lên Nguồn 350,000 BH 9 Tháng
Sửa Laptop ACER W700 (ASPIRE P3) Chất Lượng 400,000 BH 12 Tháng
Sửa Laptop ACER 5515 Treo Logo 500,000 BH 6 Tháng
Sửa Laptop ACER ONE ASPIRE D270 Gía Sinh Viên 130,000 BH 6 Tháng

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

Bạn hãy nhớ, số Hotline của chúng tôi: 1800 1236… luôn túc trực để nhận cuộc gọi của bạn. Các nhân viên tại cửa hàng… Đã sẵn sàng phục vụ quý khách như những thượng đế. Trung Tâm chúng tôi đã dành tặng hàng ngàn khuyến mãi, ưu đãi cực “VIP” giành tặng riêng những khách hàng thân yêu đã gắn bó với Trung tâm

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết

✅ Giảm 5% cho khách hàng tài xế Grap – Taxi các hãng

✅ Chương trình tặng thẻ vàng trị giá 500.000đ cho sinh viên