Bảng Giá Dịch Vụ Sửa Điện Thoại Lenovo

Tên Model Máy Giá Giảm
Trong Tháng
Sửa Điện Thoại Lenovo A1000 mobile 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A Plus/ A1010/ A1010a20 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A200 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A2010 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A208T 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A218 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A228 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A238 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A269 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A278 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A298 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A308 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A316i 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A318 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A319 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A326 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A328 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A330 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A335 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A336 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A339 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A360 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A368 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A369 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A376 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A378T 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A380 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A385 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A388 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A390 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A396 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A398T 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A500 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A5000 mobile 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A516 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A526 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A529 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A536 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A560 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A586 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A590 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A60 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A60+ 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A6000/ A6010/ K3 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A610 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A620 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A628 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A630T 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A656 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A656/ A766 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A66 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A660 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A6600 Plus/ A6600a40 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A670 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A678 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A68E 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A680 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A690 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A696 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A698 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A706 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A708 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A760 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A770 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A780 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A785 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A788 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A800 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A802 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A820 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A830 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A850 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A858 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A859 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A860 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A880 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo A889 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Vibe C2/ K10a40 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K3 Note/ A7000 plus/ K50a40 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K4 note/ A7010/ A7010a48 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K5/ A6020A40/ A6020A41/ A6020L36/ A6020L37 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K5 note/ A7020/ A7020A40/ A7020A48 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K5 Plus / A6020a46 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K6 Note/ K53A48 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K6 Power/ Viber K6/ K33A42/ K33A48 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K860 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K8 Note 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K8 Plus 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K900/ Ideaphone 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K910/ Vibe Z 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo K920/ Viber Z2 Pro 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Vibe P1/ P1A42/ P1A41 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P1m/ P1MA40 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Vibe P2 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P301 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P50 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P612 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P629 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P70 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P700/ P700i 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P770 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P780 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo P90 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Phab PB1-750M 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Phab Plus PB1-770M 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Phab 2/ PB2-650M 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo PB2-670/ Phab 2 Plus 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo PB2-690/ Phab 2 Pro 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S1 Lite/ S1LA40 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S200 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Vibe S3i 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S500 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S5000 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S520 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S550 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S560 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S580 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S60 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S600 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S6000 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S62 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S650 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S660 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S668 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S680 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S720 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S730 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S760 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S800 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S820 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S850 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S860 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S868 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S870 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S880 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S889 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S890 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S898 190,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S90 120,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S920 160,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S930 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo S960/ S968/ Vibe X 130,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Vibe S1 250,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Vibe X2 140,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Vibe X3 150,000
Sửa Điện Thoại Lenove Yoga 2 831 170,000
Sửa Điện Thoại Lenovo ZUK Z1/ Z1221 150,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Z2 Plus/ Z2132 200,000
Sửa Điện Thoại Lenovo Z90/ Z90A40/ Viber Shot 190,000

Khách hàng lưu ý.

  • Thời gian chờ thay linh kiện lấy liền trong 15 phút là 98% số lượng máy, chỉ 2% máy có linh kiện khác nhau, độ khó,dễ tách tháo khác nhau nên có thể nhận lại máy từ 1 đến 3 ngày giao máy.
  • Trường hợp ép kính thay cảm ứng phải chờ thời gian đủ nhiệt độ theo tiêu chuẩn của hãng mới giao máy, nếu khách hàng cần giao máy gấp dễ xảy ra trường hợp keo không kết dính dẫn đến bụi và hở sáng vào màn hình không đạt tiêu chuẩn v.v.
  • Linh kiện thường có 2 loại bao gồm Zin linh kiện và Zin chính hãng nên giá sẽ khác nhau cả linh kiện điện thoại, máy tính bảng, laptop, như Màn hình, Mặt kính – cảm ứng, Pin ,bàn phím, vỏ máy v.v.
  • Tùy vào từng loại linh kiện nên Thời gian bảo hành từ 1 đến 6 tháng hoặc từ 6 đến 12 tháng , cũng có linh kiện chỉ bao test tại chổ không bảo hành, vì vậy khách hàng cứ test máy thoải mái tại cửa hàng nếu sau đó trong quá trình sử dụng có những lỗi không nằm trong phạm vi bảo hành thì Trung Tâm Bảo Hành One sẽ thay linh kiện mới cho khách hàng miễn phí công thay mà chỉ tính chi phí linh kiện nhập với giá gốc, dù bất kỳ trong trường hợp nào Trung Tâm Bảo Hành One vẩn hỗ trợ khách hàng một cách tối đa.

=> Xem Thêm:  Quy Định Bảo Hành Tại Trung Tâm Bảo Hành One

  • Trong những trường hợp máy hỏng nặng dẫn đến chi phí sửa chửa, và thay thế linh kiện phát sinh cao so với giá trị của máy, khi đó Trung Tâm Bảo Hành One sẻ linh động thu mua máy giá cao hỗ trợ cho khách hàng đổi máy mới .

– Uy tín của TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE luôn được đảm bảo, bởi tiêu chí bán hàng của chúng tôi là trung thực và luôn bảo vệ quyền lợi cao nhất cho khách hàng khi có thể.

-Nếu việc click đặt hàng qua website không làm bạn tin tưởng, TRUNG TÂM BẢO HÀNH ONE sẽ chấp nhận giao hàng miễn phí và nhận tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ bạn mong muốn trên phạm vị toàn quốc. Hoặc, bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của trung tâm chúng tôi để kiểm chứng và thấu hiểu những gì chúng tôi đang làm. Trung tâm chúng tôi sẽ gửi tặng khách hàng với hàng ngàn chương trình khuyến mãi và những ưu đãi cực “VIP”.

✅ Miễn phí vệ sinh và sửa chữa cho sinh viên, học sinh

✅ Giảm 5% hóa đơn cho sư thầy, sư cô, hưu trí, khiếm khuyết

✅ Trả góp khi thay linh kiện, sửa máy chỉ có tại Trung Tâm Bảo Hành One